Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Patienternas åsikter om vården ska styra pengar till sjukhusen

Publicerad: 29 oktober 2008, 10:03

Om patienterna är missnöjda får sjukhus och vårdcentraler mindre pengar. Nya modeller för ersättning och jämförelser av vård genomförs nu i Stockholms läns landsting.


I vårdvalet inom primärvården finns redan patientupplevelser med som en variabel i ersättningssystemet. När vårdvalet vid årsskiftet utökas till höft-, knä- och gråstarrsoperation­er samt förlossningar påverkas även ersättningen till dessa verksamheter av patienternas betyg. Också i de nya flerårsavtalen med sjukhusen finns patientupplevelse med som en variabel för ersättning.

– Vi vet att ekonomiska styrmedel spelar en stor roll och det är värdefullt för vårdgivarna att veta hur patienten upplever deras insatser och vilka effekter dessa har haft, säger Birgitta Rydberg (fp), biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

För sjukhusen är de ökade kraven på kvalitet och viktningen av patientupplevelser en ny företeelse.

– Sjukhusen står inför ett paradigmskifte där nya kvalitetsmodeller ska ligga som grund för den ersättning som de får. Det kommer inte att räcka med att rapportera resultaten. Ju bättre kvalitet desto större ersättning får man. Patientupplevelse är en faktor som finns med i detta, säger Holger Stalberg, överläkare och sakkunnig på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholm.

Sjukhus ska på sikt rangordnas
Resultatet av patienternas åsikter om husläkarmottagningarna i Stockholms läns landsting finns sedan årsskiftet på Vårdguiden.se.

Patienter kan där jämföra hur vårdgivarna bedöms vad gäller bemötande, delaktighet och information. Uppgifterna grundar sig främst på svar från 250 patienter per mottagning. Dessutom är data om tillgänglighet sammanställda av ett oberoende under­sökningsföretag.

– Visst skulle underlaget kunna vara större men jag tycker ändå att de enkäter vi hittills har gjort ger en hyfsad bild av patienternas upplevelser, säger Birgitta Rydberg.

Fullt utbyggt ska systemet även kunna räkna ihop alla omdömen från olika verksamheter på ett sjukhus och utifrån dessa rangordna sjukhus­en sinsemellan.

– Vi kommer att arbeta fram en mo­dell med olika variabler där vi redovisar medicinsk kvalitet och patientsynpunkter och vikta dessa, berättar Anne-Maj Berggren, analytiker på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting.

– De medicinska resultaten väger tyngst. Vi hoppas kunna få del av dessa genom olika kvalitetsregister. Patienternas synpunkter inhämtas regelbundet genom enkäter.

De kvalitativa insatserna, som deltagande i kvalitetsregister och följsamhet till läkemedelslistan, samt patientens upplevelser används alltså som mått i den målrelaterade ersättning som landstinget villkorar för ersättningen till vården. Inom vårdvalet utgör denna 3 procent av den totala ersättningen.

”Vi gör själva undersökningar”
En fjärdedel av den målrelaterade ersättningen utgår från patientupplevelserna. Det är med andra ord en liten del av den totala ersättningen.

Vid Europakliniken inom Aleris på Sabbatsbergs närsjukhus görs runt 2 000 gråstarrsoperationer per år, de flesta åt landstinget. Enhetschef Helene P Lindevall säger att framtiden får visa om den nya ersättningsmodellen är bra eller dålig, men hon är i grunden positiv.

– Om landstinget anser att patienternas uppfattning ska finnas med i ersättningsunderlaget är det detta som gäller. Vi gör själva regelbundna patientenkätundersökningar, säger hon.

Jämförd vård ses på nätet

Sedan januari i år finns jämförelser mellan Stockholms vårdcentraler tillgängliga på internet. Från årsskiftet ska även viss sjukhusvård som omfattas av vårdval jämföras och läggas ut på nätet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev