Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Politisk strid om förslaget att slå ihop högkostnadsskydden

Publicerad: 22 mars 2012, 13:18

Förslaget om ett sammanslaget högkostnadsskydd som regel­bundet höjs vållar politisk strid. Oppositionen anser att kostnaderna vältras över på patienterna.


I januari presenterade regeringens utredare Bo Könberg sitt förslag till hur framtidens högkostnadsskydd ska se ut, se Dagens Medicin nr 1–3/12. Förslaget går i korthet ut på att högkostnadsskydden ska index­upp­räknas med pris­bas­beloppet varje år.

Med dagens prisutveckling skulle förslaget innebära att högkostnadsskyddet för läkemedel höjs med 50 kronor om året och det för öppenvårdsbesök med 50 kronor vart­annat år. Dessutom föreslog Bo Könberg att de två högkostnadsskydden slås samman på sikt och omfattar även sjukresor. Det nya högkostnadsskyddet föreslås bli något lägre än vad dagens två skydd blir om man slår ihop dem.

Nu har förslagen varit ute på remiss. Dagens Medicins genomgång av remissvaren visar att det finns ett brett stöd för förslaget att höja högkostnadsskydden i takt med prisbasbeloppet. Endast ett par patient­föreningar har invändningar mot detta.

Förslaget om ett gemensamt högkostnadsskydd är desto mer kontroversiellt och en majoritet av de tillfrågade säger nej eller anser att förslaget behöver utredas mer.

I styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ledde förslagen om framtidens högkostnadsskydd till debatt. Majoriteten ställde sig bakom förslagen men Social­demo­kraterna och Miljö­partiet reserverade sig. De är oroade över vilka konsekvenser regelbundna höjningar av högkostnadsskydden kan få för svaga grupper. Oppositionen kräver en grundlig utredning av de fördelningspolitiska konsekvenserna av förslaget.

– Hälso- och sjukvården är i stort behov av mer resurser. Men lösningen ska inte vara att man vältrar över mer kostnader på patienterna, säger Anders Henriksson (S), landstingsråd i Kalmar och ledamot i styrelsen i SKL.

Oppositionen är även kritisk till ett sammanslaget högkostnadsskydd. Kritikerna pekar bland annat på att det kan leda till högre kostnader för kroniskt sjuka som tar samma läkemedel år efter år och sällan besöker vården. Men det är en acceptabel konsekvens enligt förespråkarna.

– Det här ger ett bättre skydd för dem som både har många vård­besök och höga läke­medels­kostnader, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd i Stockholm och leda­mot i styrelsen i SKL.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev