måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

”Privata vårdgivare kan bidra mer – problemet är att vi inte tillfrågas”

Privata vårdgivare tar redan i dag ett mycket stort ansvar för utbildning, skriver Praktikertjänsts chefläkare i en replik.

Publicerad: 4 juli 2023, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sara Banegas är chefläkare på Praktikertjänst.

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos,Mattias Bardå/Praktikertjänst


Ämnen i artikeln:

PraktikertjänstRegion VästerbottenRegion StockholmPrimärvård

I en debattartikel den 27 juni skriver nio studierektorer i Region Skåne om svårigheterna att få sjukvårdssystemet att fungera som en enhet när det gäller utbildning av framtida specialistläkare.

Studierektorerna poängterar – mycket riktigt – att när vården blir alltmer fragmenterad, såväl fysiskt som med olika leverantörer, är det helt centralt att utbildningen av morgondagens sjukvårdspersonal prioriteras i vårdgivaravtalen. Det gäller särskilt specialistutbildningen av läkare, men även specialistutbildade sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer.

Studierektorerna skriver att ”alla som arbetar med sjukvård som finansieras med allmänna medel ska dela på ansvaret för utbildning och fortbildning”. Det är en uppfattning som de allra flesta delar. Privata vårdgivare tar redan i dag ett mycket stort ansvar för utbildning, men vi skulle kunna bidra så mycket mer.

Problemet är bara att vi inte tillfrågas. Enligt en enkät som Vårdföretagarna genomfört bland medlemmar i sjukvården uppger sju av tio att de deltar i utbildning av läkare. Det vanligaste svaret från dem som inte deltar är att de inte fått frågan.

I primärvården kravställs redan i vårdavtalen att privata vårdgivare ska delta i specialistutbildningen, men många regioner erbjuder endast ett begränsat antal finansierade ST-tjänster, och antalet bestäms av regionerna. Det är därför vanligt att ST-tjänsterna i huvudsak fördelas till de regionalt drivna verksamheterna.

I Region Västerbotten har till exempel Praktikertjänsts vårdcentral i Umeå under ett antal år tvingats tacka nej till åtta blivande specialister i allmänmedicin eftersom det har saknats finansiering. En del av dessa blivande kollegor har tilldelats tjänst i annan region eller på regiondriven verksamhet, men tyvärr har flera lämnat för en annan specialitet.

I Region Stockholm har de privata vårdgivarna ibland blivit aktivt motarbetade. Till exempel har man öppnat en egen ÖNH-mottagning för ”enklare fall” i stället för att använda de vårdvalsmottagningar inom ÖNH som redan varit etablerade. Och det trots att vi som vårdgivare återkommande bett om att få ta emot ST-läkare.

För att utbildningssystemet inom hälso- och sjukvården ska fungera måste all tillgänglig kapacitet utnyttjas. Det sker, som studierektorerna skriver, via avtal och uppföljning av avtal, men även genom dialog och samverkan. I dag är det alltför ofta som vi privata vårdgivare inte ens tillfrågas.

Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och chefsläkare, Praktikertjänst

Replik på: ”Privata vårdgivare måste delta i utbildningen”

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev