Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Rapport: Allmänläkare har dålig koll på halsont

Publicerad: 31 oktober 2014, 13:44

Allmänläkare behöver bli bättre på att samarbeta med sjuksköterskor och följa riktlinjer, konstaterar Folkhälsomyndigheten.


Myndigheten fick 2013 i uppdrag av regeringen att utreda vad som påverkar läkarnas beteende kring antibiotikaförskrivning och har därför låtit göra två vetenskapliga studier som nu presenteras i en rapport, se pdf härintill.

I den första studien har data från fyra vårdcentraler i södra och mellersta landet samlats in. Vid två av vårdcentralerna klassades antibiotikaförskrivning som hög och vid två som låg.

Forskargruppen konstaterar att de lågförskrivande vårdcentralerna kännetecknas av en  professionsöverskridande gemensam praxis för och målsättning med omhändertagandet av patienter med luftvägsinfektioner.

Det vill säga om läkare och sjuksköterskor arbetar mot samma mål blir antibiotikaförskrivningen lägre.

I den andra studien har 25 allmänläkare från olika delar av landet intervjuats kring omhändertagandet av patienter med halsont och huruvida Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer efterföljdes.

Forskargruppen konstaterar att en majoritet av allmänläkarna inte följde riktlinjerna, men de som gjorde det upplevde att de sällan kände någon oro i sin konsultation och de var oftast överens med sina patienter. De läkare som inte följde riktlinjerna hade, enligt forskargruppen, uppfattningar om antibiotikabehandling som  baseras på föråldrad kunskap , var oroliga för att ställa andra diagnoser än tonsillit och dessutom var många oeniga med sina patienter kring behandlingen.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev