Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Regler för vad som screenas välkomnas

Publicerad: 8 mars 2012, 08:57

I dag screenas nyfödda för 24 sjukdomar. De ansvariga för screeningen välkomnar nationella rekommendationer. Nu saknas regler för bedömningen av vilka sjukdomar som ska inkluderas.


Alla nyblivna föräldrar i Sverige erbjuds möjligheten att ta ett blodprov på barnet, det så kallade PKU-provet. I princip alla föräldrar tackar ja till screeningen. Blodproverna analyseras på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Så sent som 2010 utökades an­talet sjukdomar som ingår i screeningen från 5 till 24. Detta tack vare att ny teknik gav nya möjligheter att screena för ärftliga sjukdomar i ämnes­omsätt­ningen.

Men laboratoriet skulle ha möjlighet att leta efter ännu fler sjuk­domar i de nyföddas blod. USA screenar nyfödda för fler sjukdomar, berättar Ulrika von Döbeln, överläkare och docent vid Karo­linska universitets­sjuk­huset i Solna, som ansvarar för den svenska screeningen av ny­födda.

I Sverige diskuteras nu möjlig­heten att screena för cystisk fibros. Att screena för medfödda immun­defekter är också något som diskuteras. Men det är många faktorer som ska vägas in. Nyttan måste vägas mot kostnaden. Att screena för cystisk fibros skulle kosta 30 till 40 kronor per prov utöver de drygt 200 kronor per prov som lands­tingen betalar i dag.

– För vår del är det viktigt att ha ett regelverk för hur man ska avgöra vilka sjukdomar vi ska screena för. Teknisk utveckling ska inte inne­bära att man börja leta efter allt som man kan leta efter, säger Ulrika von Döbeln.

Hon är positiv till den modell för att avgöra om ett screeningprogram ska införas som Socialstyrelsen nu har presenterat.

– Det är bra att man diskuterar det här i en beslutande grupp med företrädare för bland annat patientorganisationer, professionen och etiker. Det är rimligt att göra det när man ska införa screening för en ny sjukdom, säger Ulrika von Döbeln.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev