fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Rehabilitering mot smärta fungerar sämre än väntat

Publicerad: 28 april 2010, 07:12

Rehabilitering mot smärta fungerar sämre än väntat Foto: Foto: Photos.com

Multimodal rehabilitering hjälper inte mot smärta. Däremot får den människor i arbete.

Ämnen i artikeln:

Rehabilitering

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i en ny rapport granskat den vetenskapliga litteraturen om rehabilitering vid långvarig smärta. Att rehabiliteringen är multimodal innebär att den kombinerar psykologiska insatser, träning och andra metoder.

– När vi tittar övergripande på flera effektmått talar det för att multimodal rehabilitering innebär flera fördelar, säger Pernilla Åsenlöf, docent i sjukgymnastik vid Uppsala universitet och en av SBU:s sakkunniga.

Framför allt pekar utvärderingen på att multimodal rehabilitering ökar förutsättningarna för att patienter ska kunna återgå till arbete.

Däremot visar den nya sammanställningen, till skillnad från en SBU-rapport från 2006, att multimodal rehabilitering inte ger mer smärtlindrande effekt än mindre eller inga insatser. Resultaten gäller smärta i nacke, skuldror och ländrygg.

Den nya rapporten är en uppdatering av den sammanställning som kom 2006. Anledningen till de nya resultaten är att det tillkommit många studier.

Trots att underlaget nu inte längre ger stöd för att smärtan minskar med multimodala insatser anser SBU att det fortfarande finns stöd för sådana.

Men för patienten är ju själva smärtupplevelsen det viktigaste?

– Det är inte självklart, det är också viktigt att kunna ha ett normalt vardagsliv trots smärtan, säger Pernilla Åsenlöf.

I dag investerar staten stora belopp i multimodal rehabilitering vid smärta, bland annat mot bakgrund av rapporten som kom 2006. SBU anser även i den nya rapporten att multimodala insatser kan ge smärtpatienter en möjlighet att förbättra sin situation.

Men myndigheten skriver nu också att den relativt kostandskrävande behandling som multimodala insatser innebär inte passar alla patienter med långvarig smärta. Patienter som bedöms ha mindre komplexa problem kan, enligt SBU, i stället få rehabilitering i primärvården.

En form av terapi som får stöd i den nya rapporten är så kallad beteendemedicinsk behandling, en kombination av beteendeterapi och fysisk träning, som vanligen utförs av sjukgymnast. Det är ett exempel på en terapiform som kan utgöra ett alternativ till omfattande multimodala insatser.

– Nu finns ett starkt vetenskapligt underlag för att beteendemedicinsk behandling ger god effekt på aktivitetsförmågan på lång sikt. Det är en behandling som kan ske i primärvården, men det saknas i dagsläget kompetens för det på många håll, säger Pernilla Åsenlöf som berättar att endast en högskola har en profil med sjukgymnastik inriktad mot beteendemedicinsk behandling, men att flera lärosäten arbetar för att öka kompetensen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev