Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Rökning kan förbjudas i utemiljöer

Publicerad: 2 mars 2016, 08:07

Foto: Thinkstock

Det kan bli förbjudet att röka på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser — även e-cigaretter utan nikotin. Det ska heller inte vara tillåtet att förvara tobaksprodukter synligt för kunderna i butik, om regeringens utredare får som han vill.


Runt 100 000 personer blir sjuka på grund av rökning varje år och 12 000 dör, allt till en samhällskostnad på 30 miljarder kronor. Det är inte acceptabelt, tycker folkhälsominister Gabriel Wikström (S), som vill minska rökningen.

I sin hand har han nu en radda förslag från tobaksutredaren Göran Lundahl. Han vill utvidga dagens rökförbud till allmänna platser utomhus. Dels för att minska risken att utsättas för passiv rökning, dels för att "avnormalisera tobaksbruket".

– Man ska inte utsättas för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet är också ett skäl för rökförbudet, säger Göran Lundahl, som även föreslår att e-cigaretter och vattenpipor som inte innehåller tobak ska omfattas av förbudet.

För att minska röksuget ska det inte vara tillåtet att exponera tobaksprodukter i butikerna. Undantag görs dock för specialbutiker.

– Jag tycker att det är väldigt intressant, inte minst förslaget om fler rökfria miljöer, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) som nu skickar utredningens förslag på remiss.

Moderaterna säger nej till att lagstifta om rökförbud utomhus.

– Det måste fungera i praktiken, säger Cecilia Widegren (M), socialpolitisk talesperson.

En opinionsundersökning som Cancerfonden låtit göra visar att tre av fyra svenskar är positiva till rökförbud på offentliga platser, även om stödet för förbud på uteserveringar är något lägre. Två av tre är för ett förbud av exponering av tobaksprodukter i butiker, enligt undersökningen som bygger på 5 300 intervjuer.

Inget förslag finns om att reglera smaksättning av snus. Däremot föreslås att det inte ska vara tillåtet att hänvisa till smak, doft och tillsatser på snusförpackningar, vilket bedöms få ungefär samma effekt enligt utredaren.
Snustillverkaren Swedish Match är mycket kritisk och anser att förslagen är oproportionerliga, om det är rökningen man vill komma åt.

– Det blir även problematiskt för oss att exportera när man begränsar oss fullständigt på vår hemmamarknad, säger Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match.

Det här föreslås

Det nuvarande rökförbudet ska utvidgas till vissa allmänna platser utomhus, till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer och idrottsplatser. Rökförbud ska även gälla örtprodukter för rökning, e-cigaretter och andra rökprodukter som vattenpipa, oavsett om de innehåller tobak eller inte.
Tobaksvaror får inte förvaras synliga för kunder i butik, med undantag för specialbutiker som enbart säljer tobaksvaror.
Detaljhandel och partihandel som vill sälja tobaksvaror måste ha särskilt tillstånd, motsvarande serveringstillstånd för alkoholförsäljning.
Smaksättning av snus regleras inte, däremot ska det inte vara tillåtet att hänvisa till smak, doft eller tillsatser på förpackning eller vara. En förpackning måste innehålla minst 20 portioner.
Utredaren anser att det finns tobakspolitiska skäl att införa neutrala förpackningar, men i nuläget är det inte förenligt med tryckfrihetsförordningen. Frågan studeras dock i en annan utredning som ska vara klar hösten 2016.
Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2018.

Källa: Utredningen En översyn av tobakslagen SOU 2016:14.

MARIA DAVIDSSON/TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev