Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Så valde Stockholm vård

Publicerad: 30 juni 2011, 13:20

När effekterna av Vårdval Stockholm nu analyseras konstateras bland annat att invånare i utsatta områden får mer vård – men inte alltid där de bor.


Sedan vårdvalet infördes i Stockholm 2008 har antalet husläkarbesök ökat med 5 procent och mellan 2009 och 2010 var ökningen 3 procent. Värt att notera är att länets befolkning också har ökat under samma period.

En ny utvärdering från Stockholms läns landsting visar att ökningen av läkarbesök 2010 var störst i de områden där befolkningen har lägst medelinkomst. Före vårdvalet ska andelen läkarbesök ha varit störst i de områden där befolkningen hade högst medelinkomst.

Kontentan är, enligt rapporten, att det har blivit ”en förskjutning av vårdutnyttjande från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner”.

Att det i debatten visats en annan bild av vårdvalets effekter förklarar landstinget med att det är många faktorer som behöver vägas in för att ge en rättvis bild och att materialet är komplext.

■ Husläkarmottagningarnas ersättning följer med antalet listade patienter och den vård som ges.
   ■ Fler patienter väljer att lista sig på en husläkarmottagning i anslutning till sin arbetsplats.
   ■ Länets arbetsplatser tenderar att ligga i de socioekonomiskt starka områdena.

Sammantaget gör det att ersättningarna till husläkarmottagningarna i de socioekonomiskt starka områdena ökar.

Därför, påpekar landstinget i ett pressmeddelande, ser resultaten annorlunda ut om man ser på resurserna till husläkarmottagningar i områden baserat på hur många som är listade och får vård i området jämfört med om man bara ser på antalet personer som är bosatta i området, då flera av dem kan vara listade någon annanstans.

Vårdval Stockholm utvärderas årligen och rapporten för 2010 är framtagen av Karolinska institutets folkhälsoakademi på uppdrag av hälso- och sjukvårdens förvaltning i Stockholms läns landsting.

Läs rapporten:

Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News