Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Saltintag inte kopplat till hjärtsjukdom bland äldre

Publicerad: 21 januari 2015, 10:02

Är mycket salt skadligt för hjärt-kärlhälsan? Nej, åtminstone inte enligt en ny amerikansk studie som undersökt frågan bland personer i 70- till 80-åldern.


Slutsatsen är att det inte fanns något samband mellan saltintag och risken att dö på tio års sikt eller risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom.

I studien lät forskarna över 2 600 deltagare fylla i kostenkäter och sorterade sedan in dem i tre grupper baserat på beräknat dagligt saltintag. Indelningen gjordes efter amerikanska rekommendationer som säger att saltintaget bör vara lägre än 5,75 gram i normalbefolkningen och under 3,75 gram för riskgrupper, inklusive äldre.

Visserligen fann forskarna en ”signal” att ett dagligt intag högre än 5,75 gram var kopplat till ökad mortalitet, framför allt bland kvinnor och afroamerikaner, jämfört med dem som åt 3,75 till 5,75 gram om dagen. Detta fynd var dock inte statistiskt säkerställt.

Resultaten pekar på att äldre inte behöver striktare rekommendationer för saltintag än normalbefolkningen, enligt forskarna bakom studien.

De lyfter dock fram en del svagheter i studien, som att den var av observationstyp och därmed inte kan säga någonting om orsakssamband. Vidare ger kostenkäter en sämre bild av saltintaget än standardmetoden som är att mäta saltutsöndring i urinen.

Enligt svenska Livsmedelsverket bör saltintaget ligga på 5 till 6 gram om dagen. Det finns ingen speciell rekommendation för äldre personer men på informationssajten 1177 Vårdguiden står att äldre är känsligare för salt. Den genomsnittliga konsumtionen i befolkningen är 10 till 12 gram.

Huruvida befolkningen verkligen behöver minska sitt saltintag är en omstridd fråga. Den var inte minst aktuell förra året då en stor studie pekade på att personer med ett saltintag på 7,5 till 15 gram hade lägst risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Se länkar nedan.

Läs abstract till studien:

Andreas  Kalogeropoulos med flera. Dietary Sodium Content, Mortality, and Risk for Cardiovascular Events in Older AdultsThe Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. Jama Internal Medicine, publicerad online den 19 januari 2015. DOI: 10.1001/jamainternmed.2014.6278

Relaterat material

Faran med högt saltintag tonas ner i stor studie

Livsmedelsverket:  Studien ändrar inte syn på saltintag

Krafttag mot saltet efterfrågas

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev