Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Särskild receptblankett ska underlätta rökstopp

Publicerad: 4 februari 2015, 10:08

Nu ska tobaksavvänjning på recept, TOR, testas i primärvården för första gången.


Det är forskare vid Karolinska institutet som tror att en särskild receptblankett för rökavvänjning kan bli ett viktigt verktyg i primärvården i Stockholms län.

Blanketten är under utveckling, men föreslås innehålla en mall för information om patienten, olika evidensbaserade behandlingsalternativ samt alternativ för uppföljning.

– Tanken är läkaren ska kunna kryssa för lämpliga åtgärder för individen det handlar om. Så vitt vi vet är det första gången någon provar det här konceptet, säger Tanja Tomson, forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska institutet.

I en ännu opublicerad pilotstudie – där hon och hennes medarbetare bland annat har intervjuat vårdpersonal och patienter vid tre vårdcentraler – dras slutsatsen att TOR kan vara till nytta för både vårdpersonal och patienter.

– Det ger information till vårdgivaren samtidigt som det ger patienten en översikt över de behandlingsalternativ som finns. TOR kan också fungera som underlag för diskussion om vilka åtgärder som passar bäst, säger Tanja Tomson.

I höst ska effekten och kostnadseffektiviteten av TOR utvärderas vid cirka 15 vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden med många invandrare i Stockholms län.

Innan dess ska mallen utvecklas, skriftliga riktlinjer för användning tas fram och vårdpersonal utbildas. Allt ska ske i nära samarbete med vårdpersonalen.

I socioekonomiskt utsatta områden, med hög andel invandrare, kan det vara extra svårt att nå ut med folkhälsoinsatser. Just där tror forskarna att verktyget kan vara till särskild nytta.

– Särskilt i de delar av primärvården där ansvaret för arbetet med tobaksavvänjning inte är knutet till en specifik person eller profession, säger Tanja Tomson och fortsätter:

– All vårdpersonal i primärvården har inte kunskap om tobaksavvänjning. Då tror vi att det underlättar om man har en tydlig mall att utgå från.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev