Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Sjuksköterskor bedömde trycksår olika

Publicerad: 12 april 2012, 09:23

Av 78 höftopererade patienter fick 44 trycksår.
– Vi behöver vara mer noggranna med riskbedömning och vi måste hitta ett objektivt instrument, säger sjuksköterskan Eila Sterner.


Hon ville studera om den nuvarande subjektiva bedömningen – där sjuksköterskor tittar och trycker på patientens hud för att se om det finns risk för trycksår – verkligen fungerar. Eila Sterner följde 78 patienter i fyra dagar efter att de fått sin höftfraktur opererad vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Varje morgon tittade två sjuksköterskor på huden vid patientens ryggslut med några ­minuters mellanrum och gjorde en bedömning oberoende av varandra. Därefter dokumenterade de hur patientens hud hade sett ut.

Bedömningarna varierade kraftigt, vilket kan bero på om huden blir belyst av dagsljus eller av lampsken.

– Studien visade att det är svårt att göra korrekta hudbedömningar genom att använda fingertrycktest, säger Eila Sterner.

En metod som skulle kunna förebygga trycksår testades i en annan studie, där Eila Sterner mätte riskområdet med ett instrument som objektivt mäter graden av rodnad på huden. Försöken gick ut på att se skillnad på icke rodnad hud och den sorts trycksår som benämns kategori 1, det vill säga hel men rodnad hud som inte bleknar vid tryck. Och instrumentet registrerade ett objektivt högre värde för rodnad hud än för icke rodnad hud.

– Men om den här metoden är bättre än någon annan måste vi fortsätta att testa, säger Eila Sterner.

Personer som får en höftfraktur är speciellt utsatta för risken att få trycksår. Eila Sterner ville i arbetet med sin avhandling också ta reda på om det finns fler riskfaktorer än de nu kända. Hon hittade flera riskgrupper som i dag inte uppmärksammas, nämligen patienter med hjärt-kärlsjukdom, de som redan är intorkade när de kommer till sjukhuset och patienter som är äldre än 71 år. Dessa riskgrupper bör ha högsta prioritet, enligt Eila Sterner, för att förebygga plågsamma och hälsoekonomiskt dyra trycksår.

Förutom de lokala studierna ingick Eila Sterner också i en internationell delstudie av trycksår vid höft­operationer, där 636 patienter vid ortopedkliniker i sex länder i ­Europa deltog. Resultatet visade att 10 procent av patienterna ­redan har trycksår när de kommer in till sjukhuset. Antalet fördubblas ­sedan under vårdtiden. 10 procent fler personer hade trycksår vid utskrivningen i Nordeuropa jämfört med i Sydeuropa.

SYLWI LA TERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev