Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Allmänmedicin

Skånska chefer får rätt att jobba kliniskt igen

Publicerad: 29 April 2015, 05:30

POSITIV. Olof Lindqvist, allmänläkare på vårdcentralen i Hörby och ombudsman för Mellersta Skånes läkareförening, välkomnar att policyn rivs upp.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Fler läkare kan bli chefer i Region Skåne. Policyn som hindrade chefer från att samtidigt jobba kliniskt skrotas.


Å andra sidan är chefsuppdragen krävande, och verksamheten måste nå sina mål.

Andelen läkare som tar chefstjänster har minskat stadigt i Region Skåne. De senaste fem åren har an­delen primärvårdschefer som är läkare sjunkit från 50 procent till drygt 16 procent, enligt Mellersta Skånes läkareförening.

Föreningen har motionerat till Läkar­förbundets fullmäktige om att de vill se fler läkare som chefer samt att förbundet ska verka för att anställningsformerna för läkarchefer ska gå att kombinera med kliniskt arbete. De vill även att chefsuppdrag ska vara tidsbegränsade.

Region Skåne har sedan 2011 haft som policy att chefer i vården ska vara chefer till hundra procent. Att kombinera chefskap med kliniskt arbete har inte varit önskvärt. Resultatet har blivit att allt färre läkare intresserat sig för chefsuppdragen.

Nu vill regiondirektör Jonas Rastad se över chefsstrukturen inom sjukvården och har lättat på kravet att läkare inte får arbeta kliniskt.

– Det är upp till var och en att lösa. Det kan å ena sidan vara bra att stå med en fot i verkligheten men å and­ra sidan är chefsuppdragen krävande, och verksamheten måste nå sina mål och leverera bra resultat, säger Jonas Rastad.

Om den ändrade policyn kan få fler läkare att söka chefsjobb vet han inte men han hoppas att fler ska visa intresse.

– Läkarkåren måste ta eget ansvar för att ta på sig ledande befattningar. Den översyn av chefsstrukturen som görs är ett sätt att titta på bland annat detta, säger Jonas Rastad.

Någon begränsning i hur länge en chef får sitta blir det dock inte. Ett chefsuppdrag ges tillsvidare.

Chefsöversynen innebär i korthet att avdelningschefernas funktion stärks. Cheferna ska även få mer och bättre stöd i sitt ledarskap, enligt Jonas Rastad.

Olof Lindqvist, allmänläkare på vårdcentralen i Hörby och ombudsman för Mellersta Skånes läkareförening ser positivt på regionens ändrade attityd.

– Det är en viktig aspekt för oss att kunna göra detta. I de fall andra yrkes­kategorier är verksamhetschefer bör vi ha en organisation som säger att en läkare är medicinskt ansvarig och att den personen även ska ingå i ledningsgruppen. Inom primär­vården är läkarna medicinska rådgivare till verksamhets­chefen men det är inte självklart att deras synpunkter tas upp i olika beslut som rör verksamheten, säger Olof Lindqvist.

I vilken omfattning läkare runt landet har chefsbefattningar är oklart.

– Läkare ska inte ha monopol på chefskap utan bara vara chefer om de är bra på det. Vi tror att andelen har minskat men vi vet inte. Därför borde Läkarförbundet årligen samla in statistik om detta, säger Thomas Lindén, ordförande i Chefsföreningen, som motionerat om saken till förbundets fullmäktige.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev