söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Skatteverket: Moms på vårdtjänster införs den 1 juli

Publicerad: 5 juni 2019, 04:00

Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån

Datumet då moms på inhyrda vårdtjänster börjar gälla närmar sig med stormsteg. Flera stora aktörer vill se en lagändring, och att ikraftträdandet skjuts upp. Men Skatteverket har gett besked: momsen börjar gälla om mindre än en månad.

Ämnen i artikeln:

VårdföretagarnaRegion UppsalaVårdmoms

SH


Sveriges Kommuner och Landsting, Läkarförbundet och Vårdföretagarna har alla i skrivelser uppmanat Skatteverket att flytta fram tidpunkten då inhyrda vårdtjänster ska börja beläggas med 25 procents moms. Rättsläget är inte klart, menar de, eftersom de tre ärendena som fått förhandsbesked i Skatterättsnämnden sannolikt kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Skatteverket kan inte vidta beskattningsåtgärder innan rättsläget har klarlagts genom avgöranden från högsta instans. Vi anser därför att Skatteverket måste skjuta på tidpunkten, sa Germund Persson, chefsjurist på SKL, nyligen i ett pressmeddelande. Men på tisdagen kom svar från Skatteverket: datumet flyttas inte. Branschen har redan fått en omställningstid.

Skatterättsnämnden har i sina beslut gått på Skatteverkets linje, som är att inhyrd sjukvård inte ska undantas från momsplikt. Två av förhandsbeskeden rörde konsult-läkarbolag som erbjuder tjänster till andra vårdgivare, det tredje ett bolag som hyr ut sjuksköterskor till äldreboenden. I samtliga fall anser Skatterättsnämnden att tillhandahållandet av vårdkompetens inte kan ses som sjukvård, även om personalen utför vårdtjänster. Nämnden var inte enig. Två av sju ledamöter ansåg att det i samtliga tre fall var fråga om momsfri sjukvård.

Inga-Kari Fryklund, förbunds-direktör för branschorganisationen Vårdföretagarna, varnar för att -läkarbristen kan bli ännu större, särskilt på mindre orter, om -momsen blir verklighet.

– Nu måste regering och riksdag ta politiskt ansvar och ändra lagen så att sjukvårdspersonal kan jobba i vården utan extra kostnader i form av moms, sa hon i ett uttalande.

Som Dagens Medicin skrivit om tidigare innebär momsen inte något problem för verksamheter som helt drivs av kommuner och regioner. De får som tidigare tillbaka sina momsutlägg från staten genom ett ersättningssystem. Men privata vårdgivare och offentliga vårdverksamheter som drivs i bolagsform kommer från och med den 1 juli få 25 procent dyrare hyrpersonal. De kan inte dra av momsen i andra änden, eftersom verksamheten de själva fakturerar för, sjukvård, är momsbefriad.

Den politiska ledningen i Region Uppsala har i en skrivelse till social-minister Lena Hallengren (S) uppmanat regeringen att komma med förslag på lagändring så att all vårdverksamhet kan fortsätta att vara momsbefriad. ”Konkurrensen mellan offentliga och privata aktörer kommer att snedvridas eftersom offentliga aktörer kompenseras för sina momskostnader medan privata vårdgivare får stora kostnadsökningar”, skriver regionföreträdare för Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen har ännu inte svarat Uppsalapolitikerna. Skatteverket har till Dagens Medicin tidigare sagt att myndigheten redan när datumet beslutades tog hänsyn till branschen, då tidpunkten sattes flera månader framåt i tiden, och hänvisar i sitt senaste uttalande till Skatterättsnämndens förhandsbesked. Finansminister Magdalena Andersson (S) har inte, bland annat då hon fått frågan i en interpellationsdebatt, gett några signaler om att regeringen ämnar föreslå några lagändringar på området.

Relaterat material

Första ärendena om vårdmoms avgjorda

Stor oro för vårdmoms

Momsbråk mellan regeringen och C

Momsplikt driver fram ny bemanningsidé

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev