Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Smärtrehabilitering byggs ut i primärvården

Publicerad: 27 maj 2009, 09:38

Tack vare statliga miljoner ska nu multidisciplinärt omhändertagande av patienter med värk i axlar och rygg också spridas till primärvården.


Värk i rygg, nacke och axlar är en av de dominerande orsakerna bakom sjukskrivning.

Studier har visat att det bästa sättet att förbättra arbetsförmågan är genom så kallad multimodal rehabilitering, där olika professioner, som läkare, sjukgymnaster och psykologer, jobbar tillsammans med patienten för att komma till rätta med problemen.

Sådan multimodal rehabilitering är något som hittills främst har funnits på specialiserade smärtenheter på sjukhusen. Men med hjälp av statliga miljoner i den så kallade rehabiliteringsgarantin siktar nu många landsting på att bygga ut multimodal rehabilitering även i primärvården.

– En fördel med att arbeta multimodalt i primärvården är att man kommer in i ett tidigare skede. På många håll i landet jobbar man nu aktivt med att bygga ut dessa funktioner. Det krävs dock mycket arbete för att få kompetenser och rutiner på plats, säger Anna Östbom, expert på sjukskrivningsfrågor vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Gävleborg startar sju team

Vissa landsting har  kommit längre än andra. Ett av dem som ligger i framkanten är Landstinget Gävleborg. Där håller man som bäst på att sätta i gång sju multimodala team med täckning över hela länet.

– Sedan tidigare har vi etablerade enheter för både rehabilitering och psykosocialt omhändertagande i vår primärvårdsorganisation. Det underlättar när vi nu ska få i gång de nya teamen, säger Maria Johansson,  projektledare för sjukskrivningsfrågor i Landstinget Gävleborg.

I Landstinget i Uppsala län är målsättningen att man under året ska etablera två till fyra multimodala team i primärvården, främst lokaliserade till delar av länet som är hårdare drabbade av sjukskrivning. Det berättar Birgitta Pleijel, processledare för sjukskrivning och rehabiliteringsgarantin i landstinget.

–Samtidigt utökar vi också med ytterligare ett team i specialistsjukvården, där vi sedan tidigare har en mycket bred verksamhet.På så sätt kan primärvårdsteamen lättare komma i gång och inte belastas i lika stor utsträckning av så svåra patienter. Vi jobbar också nu med remissgångarna och ser hur specialistvården bättre kan hjälpa till i primärvården, säger Birgitta Pleijel.

Hoppas på ackreditering

I Region Skåne kommer regionfullmäktige i juni att fatta beslut om hur multimodala smärtteam enligt rehabiliteringsgarantin ska tillhandahållas inom ramen för lagen om valfrihetssystem. Enligt den skånska modellen ska aktörer inom vårdvalet kunna ackrediteras beroende bland annat på om de har rätt kompetens och arbetssätt. Dessutom införs ett särskilt system för uppföljning där vårdgivaren lättare ska kunna följa resultatet av rehabiliteringen.

En av de enheter som hoppas på att bli ackrediterade är Vårdcentralen Skurup. Där har man sedan 2002 jobbat med ett multiprofessionellt resursteam för att ge sjukskrivna patienter tidigare hjälp.

– Vi välkomnar verkligen rehabiliteringsgarantin, och vi hoppas kunna använda pengarna för verksamhetsutveckling och för att kunna jobba mer förebyggande. Förhoppningsvis kan vi i högre grad också jobba med patienter som inte redan är sjukskrivna, säger Lena Hedin, sjukgymnast och koordinator för resursteamet.

Varje patient ger 50 000 kronor

Rehabiliteringsgarantin innebär att staten betalar 40 000 kronor till landstingen för varje påbörjad eller genomförd multimodal rehabilitering. Därtill kommer 10 000 kronor för att utöka tillgången till rehabiliteringsformen. Hur rehabiliterings- programmet exakt ska se ut finns inte angivet. Men enligt SBU:s rapport om långvarig smärta från 2006 bör åtgärderna vara välplanerade och synkroniserade med tillräcklig intensitet. Personalen ska jobba i team med ett ”bio-psykosocialt synsätt”.

Totalt omfattar rehabiliteringsgarantin 1,7 miljarnder under åren 2008 till 2010.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev