lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Socialstyrelsen: ”Anledning att studera loop-diuretika hos covidpatienter”

Publicerad: 8 juli 2020, 10:24

Foto: Getty Images

Socialstyrelsen presenterar en första analys av läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19.

Ämnen i artikeln:

CoronakrisenSocialstyrelsenLäkemedel

Nina Hedlund

nina.hedlund@dagensmedicin.se


Data i faktabladet kommer från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifterna gäller 6 001 patienter (3 543 män och 2 458 kvinnor) som intensivvårdades eller avled på grund av covid-19, under perioden 6 mars till 2 juni 2020.

Syftet är i första hand att fortsätta Socialstyrelsens rapportering för att på olika sätt beskriva dem som drabbats av covid-19, men också att delge data som kan föda idéer eller skapa hypoteser för kommande studier, skriver myndigheten.

I rapporten poängteras att faktabladet endast presenterar deskriptiva data. Justeringar har inte gjorts för andra faktorer som kan vara förknippade med läkemedelsanvändning och risk för covid-19 (confounding factors), i första hand samsjuklighet.

De siffror som presenteras kan därför inte tas som intäkt för orsakssamband mellan läkemedelsanvändning och covid-19. Fortsatta studier behövs för att klarlägga läkemedels eventuella roll som risk- eller skyddsfaktorer vid covid-19.

I faktabladet finns två iakttagelser:

Resultaten ger inte stöd för den tidigare framlagda hypotesen att medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, ACE-hämmare och ARB, ökar risken för covid-19. Det överensstämmer med fynden i bland annat en färsk fall-kontrollstudie i italienska Lombardiet.

Däremot finns det, enligt analysen, anledning att närmare studera bland annat den påtagligt högre användningen av loop-diuretika hos dem som iva-vårdats eller avlidit till följd av covid-19.

Också detta fynd är i linje med resultaten från nämnda italienska studie, där man fann ett signifikant samband mellan användning av denna typ av läkemedel och en ökad sannolikhet för covid-19; en observation som dock inte undersöktes närmare i studien, skriver Socialstyrelsen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev