Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Socialutskottet: Hälsofrämjande bör ingå i primärvårdsuppdraget

Publicerad: 6 november 2020, 13:10

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån


Hälsofrämjande insatser bör ingå i lagtexten kring primärvårdens grunduppdrag. Det anser ett enigt socialutskott.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Linda Berglund

linda.berglund@dagensmedicin.se


Under torsdagen behandlade riksdagens socialutskott flera följdmotioner till regeringens primärvårdsproposition som kom i våras och som innebär att primärvårdens grunduppdrag formuleras om i hälso- och sjukvårdslagen. 

Enligt förslaget innebär grunduppdraget att ”Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, se till att vården är lätt tillgänglig, tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar, samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården samt möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete”.

Enligt utredningen God och nära vård skulle även rehabilitering regleras i grunduppdraget. Men regeringen tycker inte att det behövs, utan menar att definitionen i hälso- och sjukvårdslagens andra kapitel om vilka åtgärder som primärvården ska utföra är tillräckligt tydligt. 

Det håller inte socialutskottet med om. De ställer sig bakom lagförslaget, men vill också ha in skrivningar om förebyggande och hälsofrämjande insatser i lagtexten. Ett enigt utskott skriver i sitt tillkännagivande att rehabilitering borde ingå i grunduppdraget, liksom ansvaret för uppsökande verksamhet bland annat för dem som inte självmant söker sig till hälso- och sjukvården. Utskottet vill att regeringen återkommer med nya förslag kring detta. 

Däremot säger utskottet, liksom regeringen, nej till utredningens förslag om att införa vårdval primärvård nationellt. Utskottet vill också att lagen om valfrihet fortfarande ska vara obligatorisk inom primärvården.

Primärvårdsreformen och motionerna kommer att debatteras i riksdagen den 18 november.

Så definieras primärvård enligt förslaget

2 kap 6§: Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev