Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Stabil vikt kan vara viktigare än låg

Publicerad: 4 oktober 2018, 05:00

Foto: Thinkstock

Att öka sitt BMI efter tio års ålder kan innebära en högre risk att utveckla diabetes typ-2 än att vara kraftig livet igenom enligt en observationsstudie.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Det är brittiska forskare som tittat på sambandet mellan viktuppgång under barndomen och risken att utveckla diabetes som vuxen. Resultaten presenterades under EASD-kongressen i Berlin.

Genom att använda data från registret UK Biobank om 370 000 individer. Beroende på BMI som vuxna delades dessa in i två grupper – överviktiga, med BMI mellan 25 och 30 och feta, med BMI över 30.

Därefter delades de in i ytterligare subgrupper utifrån om de varit smala, medel eller runda när de var tio år gamla. Uppgifterna om BMI som tioåringar var självrapporterade.

Forskarna fann att alla som idag var överviktiga hade ett väldigt lika medel-BMI som vuxna, strax över 27. Men de som uppgav att de individer som uppgav att de varit smala som barn hade en 53 procents högre risk att utveckla diabetes typ-2 än de vars BMI inte hade ökat nämnvärt.

Bland de feta vuxna hade de som varit smala som barn ett något lägre snitt-BMI än individer som hade varit feta som barn, 33,6 respektive 34,9. De som ökat i vikt hade däremot en prevalens för diabetes på 14,6 procent jämfört med 12,3 för de som legat stabilt i BMI.

Studien jämför inte risken att utveckla diabetes mellan dem som var smala både som barn och vuxna och de som var överviktiga vid båda tillfällena

Patrik Wennberg, docent i allmänmedicin vid Umeå universitet, tycker att resultaten är intressanta.

– Om de stämmer och är giltiga även i andra populationer och delar av befolkningen så indikerar detta att för ett minskat diabetesinsjuknande bör det preventiva arbetet inkludera hela befolkningen, inte bara individer med högt BMI, säger Patrik Wennberg.

Han påpekar att en svaghet med studien är att uppgifterna om individernas BMI var självrapporterade vilket gör att de inte går att säkerställa att de stämmer.

Läs mer i abstract: J Tyrell med flera. Broad changes in body mass index between age 10 and adulthood are associated with type 2 diabetes risk independently of adult body mass index J.

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev