Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Stora brister i uppföljning av vårdgarantin i VGR

Publicerad: 15 juni 2018, 06:00

”Det är väl sällan ordet garanti missbrukas så mycket som när man pratar om just vårdgaranti. Det finns ingen garanti att man får något och det finns ingen kompensation om man inte får något”, säger Jonas Andersson.

Foto: Peter Wahlström, Thinkstock

Ett system som kan manipuleras. En nationell databas med information som inte säkert är rättvisande. Det visar en revisionsrapport kring uppföljningen av vårdgarantin i primärvården.


Ämnen i artikeln:

Västra GötalandsregionenSKR

– Västra Götaland brukar ligga bland de tre bästa både vad det gäller måluppfyllelse för nollan och sjuan. Jag vill ju inte tro att våra verksamheter har en högre benägenhet att manipulera siffrorna. Det brukar vara jämnt mellan landstingen så jag tror att det brukar ligga en hyfsad sanning i siffrorna, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland, till Dagens Medicin.

Enligt den nuvarande vårdgarantin ska en patient komma i kontakt med primärvården samma dag, nollan, och sedan träffa en läkare inom sju dagar, sjuan. Hur Västra Götaland säkerställer att primärvården uppfyller de kraven har regionens revisionsenhet tittat närmare på och enhetens granskningsrapport diskuterades på tisdagens möte i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Enligt revisorerna gör uppföljningssystemet att primärvården riskerar att medvetet eller omedvetet manipulera informationen. Och trots kontrollfunktioner går det därför inte att säkert säga att den information som sedan redovisas i den nationella databasen är rättvisande.

Det är enligt Jonas Andersson känt att de två mättillfällena på våren och hösten som används för att utvärdera vårdgarantin är veckor där verksamheten kan anpassas.

– Det går en hel del rykten om att man gör det. Man håller rent i sina tidböcker och det gäller nog inte bara Västra Götaland, jag hör samma historier i andra regioner och landsting. Det är svårt att värdera det egentliga utfallet men jag tror inte att någon medvetet manipulerar sina siffror, säger han och kallar situationen för bekymmersam.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, håller i den nationella databas där vårdgarantins tillgänglighet rapporteras in. Utfallet presenteras på sajten Väntetider i vården som bland annat riktar sig till beslutsfattare och politiker inom vården. Den 9 maj i år slog sajten bland annat fast att vårens mätningar ledde fram till resultatet att tillgängligheten i primärvården var oförändrad.

Harald Grönqvist, samordnare vid SKL, säger att det sedan tidigare har funnits kritik mot hur tillgängligheten i primärvården har mätts. De två stickprovsveckorna på våren och hösten anses av alla inte ge en rättvisande bild av hur tillgängligheten ser ut över hela året. I dagsläget är det också fler än 15 landsting som automatiserat sin databehandling och även rapporterar in varje månad, förklarar han.

– Vi ser inga tecken på, eller har någon anledning att tro, att landsting och regioner skulle rapportera in annat än korrekta data. Att dagens lösningar rent tekniskt innebär vissa risker är vi medvetna om, men det kommer förändras i och med att vi inför den nya uppföljningsmodellen.

Den nya uppföljningsmodellen kommer att börja användas efter årsskiftet i samband med att vårdgarantin förändras. Höstens mätning blir därmed den sista som görs enligt den äldre modellen.

Ur granskningen

”Vad gäller den nationella uppföljningen visar granskningen att uppföljningssystemet har brister som innebär ett merarbete för verksamheterna med inrapportering och riskerar att leda till medveten eller omedveten manipulering av informationen. Den kontroll som har upprättats kan inte helt kompensera för systemets brister och det är inte säkert att informationen som redovisas i den nationella databasen är rättvisande.”

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev