Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Sus anmäler tv-granskad läkare

Publicerad: 19 oktober 2016, 11:10

Läkaren jobbade på vårdcentralen i Skåne drygt två år utan att hans misstag uppmärksammades. Efter ett avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning gick Sus igenom 300 journaler som lett till sex Ivo-anmälningar.


Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhusRegion Skåne

Texten har uppdaterats angående läkarens nuvarande anställning, se slutet.

Läkaren arbetade utan klagomål på vårdcentralen i Malmö i drygt två år. Under den tiden visade han vissa brister i kunskap, men frågade inte om hjälp. Det var först när SVT:s tv-program Uppdrag granskning började ställa frågor till Region Skåne med anledning av läkarens tidigare anställning, där han anmälts som riskindivid, som Skånes universitetssjukhus, Sus, började dra öronen åt sig och själva började granska läkaren.

Läkaren började arbeta på vårdcentralen i början av 2014. Han vikarierade som underläkare. Vikariatet förnyades tre gånger, sex månader i taget. När han anställdes hade han precis lämnat ett jobb i ett tidigare landsting som anmält honom som en riskindivid till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Den anmälan ska dock ha inkommit efter det att Region Skåne gjort en koll hos Ivo efter anmälningar.

– Hade vi vetat det hade vi inte anställt honom, säger Karin Träff Nordström, divisionschef Sus primärvård, och fortsätter:

Bilden av honom då, och till stor del även i dag, är att han är en ”trevlig kille” utan några klagomål på det medicinska handhavandet. Hade Sus dock pratat med hans senaste arbetsgivare hade kanske bristerna framkommit, även om en Ivo-anmälan inte hunnits skickas in. I stället gjorde läkarbristen sig påmind.

– Hade vi tagit muntliga referenser från hans senaste arbetsgivare, som han så klart inte uppgav, så hade vi inte gjort anställt honom. Rutinen bör vara att man tar referenser från senaste chef. Läkarbristen på vårdcentralen gjorde dock att man så gärna ville få in doktorer att man bara ringde de han uppgav, och de gav oss goda referenser.

Det fanns dock inga avvikelser rapporterade och först när programmet sändes i mars i år sade läkaren själv upp sig.

Varför gjorde inte Sus något tidigare?

– Vi kände inte till det. Det jag tycker är särskiljande för denna vårdcentral är en kultur där man inte anmält avvikande händelser, i synnerhet inte om det gäller läkare. Det har funnits en kultur av att läkare inte kan göra fel. Och i och med att det var svårt att rekrytera har man varit så angelägen att behålla sina doktorer att man inte vågat kritisera, säger Karin Träff Nordström.

Hon nämner också strukturbrister i handledningen av underläkare, att tre chefsbyten gjorts under kort tid och att omsättningen på läkare varit stor.

Nu har en extern granskare gått igenom 300 journaler som lett till sex anmälningar till Ivo. I två av de sex anmälningarna konstateras också bristande rutiner hos Sus. Totalt har läkaren behandlat omkring 1 000 patienter och de närmsta veckorna ska alla journaler vara granskade, vilket kan leda till fler anmälningar.

Hur ska ni förhindra att det här händer i framtiden?

– I och med att vi har pratat mycket kring rutiner och återkopplat i chefsleden, så känner jag mig trygg i att det inte gömmer sig någon sådan här individ i organisationen. Det finns individer som behöver stärkt handledning och de får det, säger Karin Träff Nordström och fortsätter:

– Men vi måste jobba mer för att öka systematiken i det här arbetet och jobbar just nu med både chefer och medicinska rådgivare som kommer lägga upp ett program över flera år för den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten på alla våra vårdcentraler.

I dag är läkaren anställd vid en annan vårdcentral utanför Sus, men har nu tagit semster. Vårdcentralen berättar att inte heller de tog andra referenser än de som läkaren själv uppgivit. De inväntar också Ivos bedömning efter anmälan av de sex patienterna.

Några av anmälningarna

Kvinna sökte vård p.g.a. vårdsmärtor. Provtagning visade låga blodvärden. Patienten ordinerades järnmedicinering utan att någon utredning gjordes.

Kvinna sökte för blödning i underliv och urinvägar. Hon kallades aldrig till gynekologisk undersökning trots att läkaren noterat det i journalen.

Man sökte för diarré. Utredning påbörjas och koloskopi beställdes. Prover visade att mannen hade en inflammation i tarmen. Trots det underrättas han att allt ser normalt ut.

JESPER CEDERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev