Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Svårt hitta allmänläkare som kan fylla jourpassen

Publicerad: 12 oktober 2005, 10:26

Bristen på allmänläkare gör flera primärvårdsjourer svårbemannade. Landstingen får fylla upp med stafettläkare och timvikarier för att klara verksamheten.


Att arbeta på primärvårdens jourmottagning ingår i tjänsten för svenska distriktsläkare. Undantag görs som regel endast när det gäller nattjour för läkare äldre än 55 år.

Tillgången på läkare för att klara detta åtagande varierar dock i landet. I vissa fall, som i Stockholms läns landsting, finns tillräckligt med läkare och det är därmed frivilligt att anmäla sig till jourtjänst. I andra landsting har man fullt sjå med att bemanna vårdcentraler dagtid. För att också bemanna jourmottagningen på kvällar, nätter och helger blir landstingen tvungna att anlita timvikarier eller stafettläkare från bemanningsföretag. Det visar en kartläggning som Dagens Medicin gjort av jourverksamheten inom den svenska primärvården.

Anlitar bemanningsföretag  Benny Ståhlberg, ordförande för Distriktsläkarföreningen, ser ett behov av att se över tillgängligheten.

- Primärvården har ett jouransvar dygnet runt, men i många fall behöver jouren minimeras för att allmänläkarna ska räcka till. Sjukvårdsupplysningen kan till exempel spela stor roll för att styra över mindre akuta fall till dagmottagningen, säger han.

De landsting som angivit att de har mer eller mindre svårt att klara bemanningen av primärvårdsjouren är Gävleborg, Jämtland, Västmanland, Dalarna, Norrbotten, Kronoberg och Uppsala.  Jämtlands läns landsting har upphandlingsavtal med fyra bemanningsföretag för att klara jouren i Östersund. Även Norrbottens läns landsting, Landstinget Kronoberg och Landstinget Västmanland använder hyrläkare i viss mån.

Landstinget i Uppsala län har däremot ett nätverk av läkare i det egna landstinget som kan rycka in som timvikarier och täcka upp luckor i jourbemanningen i Uppsala och Enköping.

"Precis så som jag vill arbeta"  Landstinget Gävleborg har tillämpat en kombinationslösning. På närvårdsmottagningen i Gävle används bemanningsföretag, medan primärvårdsjouren på Bollnäs sjukhus använder timanställda läkare som rekryterats från hela landstinget.

I Landstinget Dalarna sträcker sig nätverket av timanställda en bra bit utanför den egna verksamheten. Den dygnet runt-öppna distriktsläkarmedicinjouren på Ludvika lasarett har, utöver landstingets egna distriktsläkare, rekryterat från Uppsala- och Stockholmsområdet för att klara bemanningen.

Akutläkaren Clara Strömberg, vanligtvis anställd vid Södersjukhuset i Stockholm, är en av dem som jobbat längst i Ludvika. Var åttonde vecka arbetar hon fem nätter i rad mellan klockan 17 och 08. Efter fyra års jourande är hon mycket nöjd med sitt extraknäck.

- Det här är precis så som jag vill arbeta. Jag utför samma slags arbete som på Södersjukhuset, men i lugnare tempo. Jag har tid med patienterna och får fatta egna beslut, säger Clara Strömberg.

Sparar på de egna läkarna  Också närsjukvårdschefen i Landstinget Dalarna, Claes-Göran Björck, tycker att bemanningssystemet i Ludvika fungerar bra.

- På det här sättet sparar vi också på våra egna distriktsläkare som slipper joura lika mycket, säger han.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev