Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag14.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Allmänmedicin

Svenska allmänläkare mer stressade än utländska

Publicerad: 12 december 2019, 11:00

Läkarna i svensk primärvård upplever mer stress och större arbetsbörda än kollegor i andra länder. Det visar en enkätundersökning i tio länder som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys deltagit i.


– Det här är resultat som måste tas på största allvar. Vi har sett liknande resultat för andra yrkesprofessioner och människor som arbetar inom vården är den främsta tillgången vi har. Man måste verkligen agera, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

I undersökningen ingår även läkare i Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. De har fått samma frågor som svenskarna.

Svaren från de svenska primärvårdsläkarna sticker ut negativt på flera punkter:

■ 65 procent svarar att deras arbete är oerhört eller mycket stressigt. Det är högre än i alla andra länder och en ökning med 10 procentenheter sedan 2015.
■ Bara 8 procent är nöjda med sin dagliga arbetsbörda. Storbritannien, Tyskland och Norge ligger lika dåligt till. I Schweiz, däremot, är var tredje läkare nöjd med arbetsbördan.
■ 9 procent är nöja med tiden de kan lägga på varje patient. Bara de brittiska läkarna hamnar sämre till än de svenska.

Jean-Luc af Geijerstam ser olika förklaringar till den ur svenskt perspektiv nedslående bilden.

– Det här speglar en omställning som pågår. Det finns flera saker i tidigare rapporter som handlar om primärvården, som en generell kapacitetsbrist, läkarnas höga adminstrativa börda och sen också ledarskapet, som är en nyckelfaktor, säger han.

I nuläget delar Vårdanalys bara med sig en del av resultaten. En utförligare rapport publiceras nästa år.

– Vi kommer att gå vidare med en fördjupad analys för en ökad förståelse av vad det här egentligen står för. I analysen som kommer i mars, ska vi titta mer på den regionala spridningen och hur det ser ut i olika åldrar.

Frågorna till primärvårdsläkarna handlar också om andra saker, och där sticker Sverige i stället i flera avseenden ut positivt. Nästan samtliga tillfrågade svenska läkare svarade att det fanns specialistsjuksköterska och psykolog eller kurator på vårdcentralen. I alla andra länder låg dessa siffror avsevärt lägre och i Tyskland en bra bit under 10 procent.

– Vi har mycket av teamansatsen i primärvården. Vi har psykologer och kuratorer. Den delen har vi lyckats med, som andra länder kämpar med att få till, säger Jean-Luc af Geijerstam.

När det gället den digitala utvecklinge ligger Sverge också högt. Jean-Luc af Geijerstam berättar att företrädare från flera andra länder spontant lyfte Sverige som en föregångare på det digitala området vid en presentation i Washington nyligen. Han konstaterar att det kan te sig märkligt för svensk vårdpersonal som suckar över strulande teknik.

– Vi har kommit långt och då blir det en annan typ av problem. Mycket av stressen handlar om att vi har inte ändamålsenliga vårdinformationssystem.

Enkätstudien heter International Health Policy Survey (IHP) och genomförs i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Vårdanalys har skickat ut inbjudan att svara på enkäten till alla svenska läkare inom primärvården som de har haft postadresser till. Ungefär 42 procent svarade.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev