Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Svenska barn får bra vacciner

Publicerad: 11 februari 2009, 12:25

Svenska barn får bra vacciner

De vacciner som ges till alla barn i Sverige har god effekt och är inte farliga. Det är huvudslutsatsen i den rapport om vacciner till barn som SBU släpper i dag, onsdag.


– Det här bekräftar att vi inte är ute och cyklar – vaccinationsprogrammet har bra effekt, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting och projektordförande för rapporten.

En av anledningarna till att SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, fick i uppdrag att granska några av de vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet var den oro för biverkningar som har funnits.

Ger inte autism eller diabetes
Mest uppmärksammade har kanske misstankarna varit om att kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR, skulle kunna orsaka autism. Något sådant samband har dock inte kunnat visas, vilket SBU bekräftar i rapporten.

MPR-vaccin orsakar inte heller diabetes typ 1 eller allvarliga infektioner som kräver sjukhusinläggning. Däremot ökar risken för feberkramper under de två första veckorna efter vaccinationen.

Oklart kring hepatit B-vaccin
Projektgruppen har inte gått igenom alla vacciner i det allmänna vaccinationsprogrammet utan har koncentrerat sig på MPR-vaccin, vaccin mot Haemophilus influenzae typ B, kikhostevaccin samt två vacciner som bara ges till vissa barn, nämligen mot hepatit B och tuberkulos.

I samtliga dessa fall har det förekommit misstankar om allvarliga biverkningar, något som projektgruppen alltså inte funnit belägg för.

När det gäller vaccin mot hepatit B har det förekommit misstankar om ett samband med multipel skleros, MS. SBU:s projektgrupp konstaterar att det här inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att vare sig bekräfta eller förkasta ett sådant samband.

Åke Örtqvist poängterar dock att majoriteten av studierna som undersökts inte har funnit något samband och att gruppen inte heller rekommenderar någon ändring av hur detta vaccin används.

Nationellt register bör inrättas
Att de studerade vaccinerna är effektiva råder det inget tvivel om, anser han.

– Den sammantagna bilden är så entydig.

För att få bättre data om vacciners effekt och biverkningar föreslår projektgruppen att ett svenskt vaccinationsregister inrättas, något som redan har införts eller är på väg att införas i flera landsting.

Fotnot: SBU:s projektgrupp har inte granskat HPV-vaccin eller pneumokockvaccin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev