Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Svenskarna allt mer överviktiga

Publicerad: 16 november 2015, 15:14

Foto: Thinkstock

Vi dricker och röker mindre, men blir allt rundare om magen. Ungefär så kan man sammanfatta svenskens allmäntillstånd 2015.


Det är Folkhälsomyndigheten som nu presenterar resultaten av den Nationella folkhälsoenkäten, ett stickprov på svenskens hälsa mätt från ett urval av 20 000 svenskar mellan 16 och 84 år.

Det visar sig att en övervägande majoritet, mer än 70 procent, av Sveriges befolkning anser sig ha ett ”gott allmäntillstånd”.

Men skillnaderna är stora. Både mellan könen och mellan dem med låg och hög utbildning. Högutbildade män har allra störst chans att känna sig friska. Män rapporterar nämligen överlag bättre hälsa än kvinnor, och hälsan ökar med högre utbildning.

– Både kvinnor och män rapporterar en klart bättre hälsa än 2004, då vi startade med dessa enkäter. Kvinnor har förbättrat sin hälsa något mer än männen, men de ligger fortfarande efter. Vad det beror på är svårt att säga, men det visar att kvinnors hälsa kan förbättras ytterligare, säger Malin Kark, projektledare och epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Enkäten visar också att andelen som röker fortsätter att minska. Så gör även andelen män med en riskkonsumtion av alkohol, en minskning syns som tydligast bland unga män.

Men resultaten visar också att vi svenskar fortsätter att lägga på oss onödiga kilon. I dag är varannan svensk överviktig, alltså har ett kroppsmasseindex (BMI) mellan 25 och 30. Nu är 14 procent av den vuxna befolkningen fet, det vill säga har ett BMI över 30. År 2004 var motsvarande siffra elva procent.

Störst andel med bra eller mycket bra hälsa finns i Jönköpings län, tätt följt av Halland. Störst andel som anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa finns i Kalmar respektive Södermanlands län.

Enkäten

Andelen svenskar som uppgav att de har en ”bra hälsa” 2015 var 73 procent. Bland männen var andelen 76 procent, medan den var 71 procent bland kvinnorna. Motsvarande siffror 2004 var 70 respektive 64 procent.

Föga förvånande finns ett samband mellan hälsa och ålder. I ålderspannet 16–29 år svarade 84 procent att de har en bra hälsa. I ålderspannet 65–84 år, däremot, anser endast 61 procent att de har en bra hälsa.

Källa: Folkhälsomyndigheten

JOHAN NILSSON/TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev