Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Allmänmedicin

Trend med färre vårdskador stannar av

Publicerad: 19 September 2017, 15:28

Foto: Thinkstock

De senaste årens positiva trend med minskat antal vårdskador på sjukhus har brutits visar nya siffror. Varje år drabbas i snitt 110 000 patienter.


Ämnen i artikeln:

SKR

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som granskat 65 000 journaler från omkring 60 sjukhus i landet. Deras genomgång visar att det skett en minskning av antalet vårdskador mellan 2013 och 2016. Men sedan andra halvan av 2015 har minskningen avstannat.

Antalet tillfällen där patienter vårdas på en annan avdelning än den som har specialkompetens för de aktuella behoven, så kallade utlokalisering har ökat. Under 2015 var den siffran 3,1 procent och under 2016 låg den på 4,5 procent.

– Det är oroande. Risken att drabbas av vårdskador är dubbelt så hög för patienter som utlokaliseras, och alltså vårdas på någon annan avdelning än den som har speciell kompetens för patientens behov. Om utlokalisering måste göras ska det ske på ett sätt som minimerar riskerna för patienterna, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL i en presskommentar.

Den vanligaste skadan, vårdrelaterade infektioner, har minskat från 5,2 procent av alla vårdtillfällen 2013 till 4,3 procent 2016. Detta innebär att cirka 12 000 patienter färre skadas nu än för fyra år sedan. Dagens Medicin rapporterade om siffrorna för vårdrelaterade infektioner i maj i år.

Ett område som SKL lyfter fram som positivt i rapporten är ”svikt i vitala funktioner” där antalet skadetillfällen har minskat signifikant under de fyra granskade åren. Området innefattar bland annat tillstånd där hjärtat är på väg att sluta slå och SKL menar att landstingen har infört förbättringsåtgärder som mobila intensivvårdsgrupper vilket har bidragit till detta.

Vid omkring åtta procent av vårdtillfällena som granskades drabbades patienter av vårdskador. Vuxna patienter står för 1,4 miljoner vårdtillfällen per år enligt SKL. Kostnaden för närmare 900 000 extra vårddagar som beror på vårdskador beräknas till ungefär nio miljarder kronor årligen.

Läs rapporten här.

Ämnen i artikeln:

SKR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev