Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Tunga patienter väljs bort i vårdvalet

Publicerad: 11 november 2014, 10:13

Patienter med större vårdbehov verkar trängas undan i primärvården, enligt Riksrevisionen. Ojämlikheten i hälsan består.


På tisdagen släppte Riksrevisionen sin stora granskning av hur vårdvalet påverkat primärvården. På pluskontot redovisas att tillgängligheten till besök och telefonkontakt har ökat. På minuskontot finns desto flera poster.

– Allvarligast är att vi inte kan utesluta att det finns rena undanträngningseffekter i systemet. Primärvården styrs mindre av etiska principer än av patienternas efterfrågan, säger riksrevisor Jan Landahl till Dagens Medicin.

Den försiktiga formuleringen beror på att det saknas nationella grunddata om patienternas väg i primärvården. Trots påstötningar från Socialstyrelsen är primärvården ännu inte skyldig att lämna uppgifter till Patientregistret. Vissa av rapportens slutsatser bygger därför på uppgifter främst från Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Sedan vårdvalet började införas har det tillkommit cirka 200 nya vårdcentraler, de allra flesta privata. Många av de nya har dock etablerats i resursstarka områden där invånarna har lägre vårdbehov än genomsnittet i befolkningen.

För att öka jämliketen i vården rekommenderar Riksrevisionen att landstingen använder sig av en undantagsbestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen. Den säger att landsting kan särbehandla och stödja etablering i områden med högre sjuklighet och lägre socioekonomisk standard.

Riksrevisionen föreslår även att regeringen ska ta initiativ till ett mer enhetligt ersättningssystem – i dag har varje landsting sin egen modell. Den förändringen skulle minska risken för manipulation och minska administrationen.

Granskningen är gjord under tiden när landstingen varit tvingade att ha vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, Lov. Vårdföretagen har haft fri etableringsrätt. Den nya regeringen är nu i färd med att avskaffa Lov-tvånget.

– Många landsting kan börja använda lagen om offentlig upphandling i stället och då finns en risk att det kommer att spreta ännu mer mellan de olika landstingen, säger riksrevisor Jan Landahl.

Förhandsintresset inför Riksrevisionens rapport har varit stort i och med myndigheten har ambitionen att ta ett helhetsgrepp. Dagens Medicins sajt kunde redan förra veckan avslöja huvuddragen i granskningen.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev