Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Tydligare styrning av vårdval efterlyses av Läkarförbundet

Publicerad: 17 februari 2009, 10:06

Läkarna är tveksamma till vårdvalet men Läkarförbundet stödjer modellen trots att den lider av många skavanker. (Uppdaterad 13.34)

Ämnen i artikeln:

Läkarförbundet

En enkät som Sveriges läkarförbund presenterade för några veckor sedan visade att många allmänläkare som arbetar i olika vårdvalsmodeller är tveksamma till systemet. Mest kritiska var läkarna i Stockholm. Men även i Västmanland och Halland fanns stor tveksamhet mot regelverket kring och ersättningssystemen inom vårdvalet.

Hur vårdvalsmodellerna ser ut skiftar stort. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm kallar det ”experimentverkstad”.

– Vi skulle helst ha sett att det bara fanns en genomarbetad modell. Vi får hoppas att den bästa får genomslag till slut, säger hon.

Trots skepsis ute i leden och många påpekanden om vårdvalets negativa effekter tycker ändå Läkarförbundet centralt att modellen är värd att satsa på.

– Vi vill inte slänga ut vårdvalet men det krävs förändringar i det, säger Eva Nilsson Bågenholm.

I sitt program ”Vårdval i primärvården – hur bör det utformas”, som presenterades i dag, tisdag, understryker förbundet vikten av att ge primärvården inom vårdvalet ett brett uppdrag och en hög fast vårdpeng. Denna bör baseras på allmänläkarnas kostnader för 1 500 invånare. Det krävs alltså en avsevärd förstärkning mot dagens beräkning som utgår från 2 000 invånare per allmänläkare.

För att undvika att resurserna till vårdcentralerna snedfördelas vill förbundet se ett ersättningssystem som till minst 70 procent baseras på en fast vårdpeng. Denna ska beräknas utifrån patienternas ålder samt socioekonomiska aspekter, skriver förbundet i sitt program.

Att, som i Stockholms läns landsting, ge hög ersättning för antalet besök är ingenting som förbundet stödjer. Det är också avvaktande till de modeller som ger ersättning utifrån diagnoskodning.

– Detta kräver att läkarna måste gå kurser i diagnoskodning i stället för att fortbildas på det medicinska området, säger Maria Dalemar, ordförande i Distriktsläkarföreningen.

Förbundet förespråkar etableringsfrihet där vårdgivare själva kan besluta var de ska starta en verksamhet. Men det finns också en farhåga i detta. Om ersättningen premierar antalet besök riskerar områden som har högre vårdtyngd att bli oattraktiva för nyetableringar.

Läkarförbundet hade gärna sett en lagstiftning på ersättningsområdet, med en hög vårdpeng, men detta har regeringen avfärdat.

Enligt Läkarförbundets enkät tycker nästan alla allmänläkare inom vårdvalet att redovisningskraven och inrapporteringen av olika kvalitetsmått tar allt för mycket tid och är betungande. Dessa krav bör slopas så länge det saknas bra indikatorer, anser förbundet. Kvalitetsmått bör heller inte utgöra en grund för ersättningen, enligt programmet.

I stället för de höga kraven på redovisning bör primärvård som ingår i vårdval regelbundet genomgå oberoende inspektioner.

Läs programmet:

"Vårdval i primärvården – hur bör det utformas?" (i PDF-format)

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev