söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Uppdraget: Att ha full koll på de sjukskrivna

Publicerad: 9 september 2015, 05:00

ÖVERBLICK. Annika Strömdahls uppdrag är att ha örnkoll på alla som är sjukskrivna via Solbrinkens vårdcentral i Hässleholm. Foto: Bibbi Persson

Arbetsterapeuten Annika Strömdahl är en av Region Skånes 240 rehabkoordinatörer, och fler ska de bli.


En dag i veckan ägnar Annika Strömdahl åt att gå igenom listor med pågående sjukskrivningar, prata med handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och stötta kolleger i deras sjuk­skrivnings­ärenden. Som rehabkoordinator har Annika Strömdahl örnkoll på alla som är sjukskrivna via Solbrinkens vårdcentral i Hässleholm.

– Patienterna ska inte behöva känna att de hänger i luften, utan de behöver information och stöd så tidigt som möjligt i processen. Även kollegerna kan behöva hjälp i sin arbetssituation då det är många trådar att hålla reda på.

På hennes arbetsplats har de enbart stafettläkare och hon understryker vikten av den kontinuitet som övrig personal står för.

– Det är inte optimalt vare sig för patienter eller personal med nya läkare hela tiden, men vi försöker pussla så gott det går. Jag kan inte lägga ner en massa energi på det jag inte kan påverka.

Tillsammans med fysioterapeuten och en distriktssköterska har hon regelbundet rehabmöten där de går igenom alla enskilda patienter för att optimera sjukskrivningsprocessen. Läkaren är med när den har möjlighet, men det är inte alltid det går att få till. På mötet stämmer de av att smärtpatienterna får träffa sjukgymnast, skriver remisser för KBT och bokar in patienterna för läkarbesök.

Rehabkoordinatorer i hälso- och sjukvården har blivit allt vanligare, framför allt inom primärvården. Deras främsta uppgift är att koordinera, utveckla och stödja vård­cent­ralerna i sjukskrivningsprocessen kring en sjukskriven patient. Likt en lots visar rehabkoordinatorn vägen för patienter och personal i ett snårigt nätverk av läkare, fysio­tera­peuter, Försäkringskassan och arbets­givare.

I höst drar Region Skåne i gång ytter­ligare en utbildning för blivande rehabkoordinatörer. Två­dagars­kursen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbets­terapeuter och medicinska sekreterare.

Mycket av arbetet handlar om kommunikation. Patienterna be­höver få veta hur det går i deras ärende och Annika Strömdahl upplever ofta att de är mycket tack­samma över den kontakt hon kan erbjuda i form av mail och via telefon.

Även den externa kommunikationen är viktig.

– Tidigare kunde det skapa mycket irritation hos personalen här när Arbetsförmedlingen gjorde så kallade beställningar på sjukskrivningar. Nu har vi en helt annan dialog och de har mer förståelse för vårt arbete och vi för deras.

Efter fyra år som rehabkoordinator börjar Annika Strömdahl få ett allt större kontaktnät av handläggare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Två gånger per termin träffar hon kolleger i ett lokalt nätverk för koordinatorer i Region Skåne och utbyter erfarenheter och idéer som utvecklar arbetet ytterligare.

– Jag gillar verkligen det här jobbet, det märks att det gör skillnad. Om jag får önska något i framtiden så skulle det vara ett utvecklat it-stöd. Som det ser ut i dag får jag hitta på mycket själv och det tar mycket tid. Kanske är det en fråga jag kan ta med mig till nästa nätverksmöte.

Finns ­överallt

■ I dag finns det rehabkoordinatörer i alla landsting och regioner. Funktionen används framför allt i primär­vården, samtidigt som en ökande andel arbetar inom slutenvården.
■ I somras publicerade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en litteraturstudie över koordinatörsfunktionen. Resultatet visar att rehabkoordinatörer kan bidra till bättre samverkan och samarbete mellan aktörerna inom det försäkringsmedicinska området. Det gynnar i sin tur patientens återgång till arbetslivet.

Källa: Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

SANNA BJÖRKMAN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev