Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Vanligt att typ 2-diabetiker får otillräcklig behandling

Publicerad: 25 november 2003, 12:20

Patienter med typ 2-diabetes får ofta otillräcklig behandling. Det visar aktuella siffror från Nationella diabetesregistret, NDR. Därmed ökar risken för att patienterna drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.


I NDR finns uppgifter om 37 000 patienter som insjuknat i diabetes efter 40 års ålder, vilket betyder att nästan alla dessa patienter har åldersdiabetes, typ 2-diabetes. En aktuell sammanställning visar på en betydande underbehandling av denna grupp patienter, i förhållande till de behandlingsrekommendationer och den samlade kunskap som finns om hur de bör behandlas.  Endast 36 procent av typ 2-diabetikerna i NDR fick behandling med acetylsalicylsyra i låg dos. Detta trots att Läkemedelsverket rekommenderar denna typ av förebyggande behandling mot hjärt-kärlsjukdom till alla diabetiker över 40 år med ytterligare en riskfaktor förutom sin diabetes.  - Av vårt registermaterial framgår att över 90 procent hade ytterligare en riskfaktor, som rökning, högt blodtryck eller höga blodfetter, säger Soffia Gudbjörnsdottir som är överläkare på diabetescentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg och rikshandläggare av NDR.  Långt kvar till behandlingsmålen  Även när det gäller blodfettsänkande behandling är det långt kvar till behandlingsmålen. Enligt data från NDR får 35 procent av typ 2-diabetikerna blodfettsänkande behandling. I vissa landsting är andelen under 30 procent. Detta trots att nyare vetenskapliga studier har visat att typ2-diabetiker med risk för hjärt-kärlsjukdom nästan alltid har nytta av blodfettsänkande behandling, även om deras blodfettnivåer ligger under den generella gränsen för behandlingskrävande blodfettrubbning.  - Det har skett en klar ökning när det gäller blodfettsänkande behandling de senaste åren, men ännu har inte alla tagit till sig de senaste vetenskapliga resultaten, säger Soffia Gudbjörnsdottir.  När det gäller blodtrycksbehandling, som är särskilt viktig för diabetessjuka eftersom sjukdomen kraftigt ökar riskerna med högt blodtryck, så når fortfarande färre än hälften behandlingsmålet, som är satt till 140/85 mmHg.  Samma läge råder när det gäller blodsockerkontroll.  Nästan hälften, 43 procent, av typ 2-diabetikerna i NDR klarar inte att få ner sitt blodsocker till målet som är 6,5 procent i HbA1c, ett värde för blodsockernivåerna, under lång tid, även om vissa menar att behandlingsmålet borde vara ännu lägre för patienter med typ2-diabetes.  En sjukdom som kräver mycket  Orsakerna till att behandlingsmålen inte uppnås är troligen flera. Vissa experter pekar på effekter av nedskärningar inom primärvården.  - Det finns ett stort antal vakanser bland primärvårdens distriktsläkare. På vissa håll har man ju till och med börjat säga upp dem. I det ansträngda läget får ofta behandlingen av de kroniskt sjuka diabetespatienterna stryka på foten på grund av att trycket från akut sjuka är så stort, säger överläkare Stig Attvall vid diabetescentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg.  Andra pekar på att typ 2-diabetes är en svårbehandlad sjukdom som kräver mycket av både patient och behandlande vårdgivare.  - Diabetessjukdomen tycks i sig minska effekten av blodtryckssänkande mediciner. Det finns också tecken på att framgångsrika livsstilsåtgärder som sänker blodsockerhalten gör andra typer av medicineringar mer effektiva, till exempel mot högt blodtryck, säger Peter Nilsson, överläkare vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev