lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Vardagsmotion tycks bra för hälsan

Publicerad: 26 september 2017, 08:20

Att cykla, gå eller fixa i trädgården en halvtimma om dagen tycks bra för hälsan. Foto: Thinkstock

Resultat från en internationell studie pekar på att bara 30 minuters aktivitet om dagen kan kopplas till bättre hälsa. Dammsugning eller ett pass på gymmet kan fungera lika bra.


PH


Resultaten kommer från en omfattande internationell observationsstudie som publiceras i Lancet, där forskarna studerat samband mellan motion och hälsa. Genom att analysera uppgifter om 130 000 personer från 17 länder, däribland Sverige, tycker sig forskarna se en koppling mellan regelbunden fysisk aktivitet och en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död.

Tidigare studier om fysisk aktivitet har oftast fokuserat på höginkomstländer men i denna, så kallade PURE-studien, ingår även låg- och medelinkomstländer. Dessutom, menar forskarna, att all form av fysisk aktivitet tycks vara gynnsam. Det kan alltså vara lika effektivt att fixa i trädgården, dammsuga eller promenera som att köra ett pass på gymmet.

Vid studiens början fick deltagarna lämna in uppgifter om sin vikt, midjemått, blodtryck och sjukdomar. De fick även uppge om det fanns hjärt-kärlsjukdom inom släkten och vilken typ av fysisk aktivitet de brukade ägna sig åt. Deltagarna följdes upp minst en gång vart tredje år och kontrollerades med avseende på hjärt-kärlsjukdom och död under nästan sju år.

Av de personer som uppgav att de ägnade sig åt fysisk aktivitet i minst 150 minuter i veckan, var det 3,8 procent som utvecklade hjärt-kärlsjukdom under studietiden. Motsvarande siffra bland dem som var mindre fysiskt aktiva var 5,1 procent. Risken att dö under studietiden var 4,2 procent bland dem som nådde aktivitetsmålen och 6,4 procent bland övriga deltagare.

Forskarna tyckte sig också se att ju mer fysisk aktivitet en person ägnade sig åt, desto lägre blev risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom eller död under tiden som uppföljningen pågick.

Scott Lear, professor vid McMaster University i Kanada och en av forskarna bakom studien, säger i en kommentar att det var svårt för dem som inte hade fysisk aktivitet som en del av vardagen, som att cykla till jobbet, att nå upp till de 150 minuterna i veckan. Att motionera på fritiden är något som förekommer i rikare länder men i stora delar av världen är det andra former av fysisk aktivitet som dominerar.

Läs abstract till studien:

Scott A Lear med flera. The effect of physical activity on martality and cardiovascular disease in 130 000 people from 17 high-inicome, middle-income and low-income countries: the PURE study. Lancet, publicerad online 21 september 2017. Doi:10.1016/S0140-6736(17)31634-3

Relaterat material

Kolhydrater pekas ut som bov i global näringsstudie

Så slår hjärt-kärlsjukdom i rika och fattiga länder

Stress verkar inte bidra till fetma

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev