Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Vårdanalys ger tre råd för mer jämlik primärvård

Publicerad: 19 november 2015, 12:01

Farhågor om att det främst skulle vara tämligen friska välutbildade höginkomsttagare som utnyttjar vårdvalet i primärvården besannas inte i Vårdanalys granskning. Men landstingen kan ändå jobba för ökad jämlikhet.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Vårdanalys har tillsammans med forskare på Karolinska institutet genomfört en jämförande studie av konsekvenserna av vårdvalet i primärvården i tre regioner och landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Den visar att fördelningen av antal läkarbesök mellan olika socioekonomiska grupper är ganska likartad mellan de tre landstingen trots att vårdvalsmodellerna har utformats på olika sätt.

Fortfarande är det så att individer med låg utbildning eller låg inkomst utnyttjar primärvården mer än höginkomsttagare eller högutbildade. I alla tre landsting har gruppen med lägst utbildning, grundskola, ökat sitt vårdutnyttjaande efter vårdsvalsreformen efter vad som kan förväntas utifrån ålder, kön och sjuklighet. Detsamma gäller för gruppen med lägst inkomster.

Och efter vårdvalet minskar de med högst inkomster sitt utnyttjande av primärvården något. Men i Stockholm som helhet har vårdvalet inneburit en kraftig ökning av antalet läkarbesök i primärvården för flertalet grupper. Störst är ökningen bland de äldre invånarna i huvudstaden.

Enligt Vårdanalys beror det sannolikt på den högre besöksrelaterade ersättningen som tillämpas i Stockholm.

Studien visar också att de med högre utbildning och inkomst och mindre sjukdomsbörda i större utsträckning går till privata vårdgivare.

Vårdanalys listar några förslag för att främja utvecklingen av primärvården i en jämlik riktning, en enlighet med önskan från politiken:

1, Regeringen bör säkerställa att det finns förutsättningar för att göra en nationell uppföljning av primärvården där både privata och offentliga vårdgivare ingår och där alla bidrar med jämförbar information.

2, Landstingen bör se över och utveckla behovsviktade ersättningar till primärvården som premierar jämlikt vårdutnyttjande och god tillgänglighet.

3, Primärvården bör söka främja ett fördelningsmässigt neutralt och tillgängligt öppenvårdsutnyttjande. ”Låga trösklar in i primärvården”, det vill säga låga patientavgifter, har visat sig betyda mycket för bred och god tillgänglighet, konstaterar myndigheten.

Relaterat material

Tunga patienter väljs bort i Vårdvalet

”Flera tunga utvärderingar har pekat på att vårdkonsumtionen växt”

CHARLOTTA KJELLBERG

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev