Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

”Vården har blivit för merkantiliserad”

Publicerad: 16 oktober 2019, 04:00

Kjell Asplund har varit med ett tag och tycker att mycket har blivit bättre inom vården de senaste 25 åren.

Foto: Pax Engström

Bättre medicinska resultat, positivt med uppbyggnaden av kvalitetsregister men också en negativ utveckling i att vårdprofessionen allt mer betraktas som kuggar i ett maskineri. Det är några reflektioner från Kjell Asplund från de senaste 25 åren.


Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


Läkaren och professor emeritus Kjell Asplund har sett Vårdsverige från många olika håll. På cv:t står bland annat generaldirektör för Socialstyrelsen, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och nu som styrelseledamot för Karolinska universitetssjukhuset.

Vilka var de stora vårdfrågorna för 25 år sedan?
– De nationella kvalitetsregistren började byggas upp. Prioriteringar i hälso- och sjukvården utreddes, något som resulterade i riksdagsbeslut om etisk plattform för prioriteringar. Den evidensbaserade medicinen lanserades också, vilket mötte en del kritik. Vanliga frågor var: Är det kokboksmedicin vi ska ha? Vad blir kvar av läkekonsten? Ska vi bara behandla grupper, inte individer av kropp och själ?

– Svaret har varit att en komponent i god läkekonst är att kunskapsbasen ska vara så solid som möjligt. Men god läkekonst innefattar också den enskilda patientens erfarenheter, preferenser och rättigheter, liksom hälso- och sjukvårdspersonalens skicklighet, erfarenheter och attityder.

Vilka är de största förbättringarna som gjorts under de här 25 åren tycker du?
– De medicinska resultaten – över nästan hela linjen. Det har också blivit bättre livskvalitet för personer med åldrandets sjukdomar och en bättre överlevnad vid kronisk sjukdom. Sen har vi nått framgångar i visst förebyggande arbete, framför allt mot hjärtkärlsjukdom.

Är det något som blivit sämre?
– Vårdens byråkratisering liksom merkantiliseringen där upphandlingar, interna köp-säljsystem och vinster har fått en alltmer central position. En välskött ekonomi är synnerligen viktig, men vårdens övergripande mål – att förbygga ohälsa, lindra lidande, bota och förbättra hälsa, funktion och livskvalitet – hamnar lätt i skuggan om vårdens främsta mål bli blir att hålla budget.

– Makten över vård och arbetsförhållanden har successivt förts över från vårdprofessioner till andra beslutsfattare och konsulter, detta utan att patienterna fått så mycket mer makt. Vårdpersonal blir utbytbara kuggar i ett maskineri snarare än professionella individer med särskilda relationer till enskilda patienter. Hyrläkare är ett exempel men inte det enda.

Slutligen, vilka är de mest brännande frågorna för vården i dag?
– Organisatoriskt är det omställningen till nära vård och högspecialiserad vård. Vad gäller vårdens innehåll är det patientens behov av trygghet och kontinuitet i vårdkontakter. Även införandet av ny teknologi som genteknik och nya dyra läkemedel är stora frågor.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev