Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Vårdpersonal utbildas i att se psykisk ohälsa

Publicerad: 7 oktober 2015, 06:12

NYTT VERKTYG. Sjukgymnasten Johan Nyberg, läkaren Maria Mauritz och undersköterskan Christina Blomberg tittar tillsammans på Psyk e-bas, en webbutbildning som ska lära personalen vid Jönköpings vårdcentraler mer om psykisk ohälsa.

Foto: Stefan Persson/Bildbyrån

All personal vid vårdcentralerna i Region Jönköpings län ska våga ställa frågor om psykisk ohälsa. En webb­utbildning ska hjälpa dem på traven.


Ämnen i artikeln:

Region Jönköpings länLänssjukhuset Ryhov Jönköping

Primärvården inom Region Jön­köpings län satsar nu stort på att öka kunskapen om självmordsrisk och psykisk ohälsa på de 31 region­drivna vårdcentralerna, Bra liv.

– Vi vill få medarbetare att se, upptäcka och hjälpa människor med psykisk ohälsa och framför allt dem med suicidtankar. Primär­vården kan göra en stor insats för att upptäcka varningssignaler i tid. Det handlar om att bygga upp förtroende och våga fråga. Sjukvårdens bemötande, kunskap och erfarenhet kan göra det lättare för patienten att våga svara, säger utvecklingschef Johan Carlsson.

Runt 1 000 medarbetare ska delta i den web-baserade fortbildningssatsningen, Psyk e-bas, under två år.

Psyk e-bas är sammanställd med stöd av Socialstyrelsen och svenska experter inom psykiatrin. Utbildningen består av 18 web-föreläsningar om bland annat bemötande, depression, självmord, psykoser och neuropsykiatriska diagnoser. De är uppdelade i korta avsnitt om fem minuter för att däremellan ge utrymme för diskussioner i studiegruppen.

Maria Mauritz, allmänläkare på Råslätts vårdcentral i Jönköping, tycker att primärvården, som första linjens sjukvård, ska ha hög kompetens om psykisk hälsa.

– Vi möter många patienter med oro, sömnsvårigheter, ångest, tvångsbeteenden och hypokondri. Det måste vi ta oss tid med. Sätta oss ner och se och lyssna på, även om vi har annat som väntar. Den här utbildningssatsningen ska överbrygga svårigheter och rädslor, så att alla – oavsett yrkesroll – vågar ställa frågor om psykisk ohälsa och suicid.

Landstinget skrev redan 2004 ett vårdprogram om depressioner hos vuxna, och följde upp med ett program om suicidprevention året därpå.

– Vi var då först i Sverige med detta i samverkan mellan primärvård och psykiatri och har sedan dess bedrivit ett tvärprofessionellt arbete med alla yrkesgrupper liksom med en representant från Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, för att få patient- och anhörigperspektivet, berättar Maria Mauritz.

Varje vårdcentral lägger själv upp hur de ska genomföra den för­djupande webbutbildningen. Flera ligger i startgroparna nu i oktober.

– Inom primärvården arbetar vi i tvärprofessionella team där kunskapen om psykiatriska problem ska finnas i alla led. Att hjärt-lungräddning kan rädda liv vet de flesta, och kurser i detta ges på arbetsplatser och skolor. Men att ställa frågor om psykisk ohälsa är det inte lika många som lärt sig. Det kan också vara livräddande, säger Maria Mauritz.

Utbildningssatsningen inom primärvården är bara ett ytterligare steg för att öka kompetensen på psykiatriområdet i Region Jönköpings län. Även psykiatrin och kommunerna i regionen kommer att genomföra Psyk e-bas.

– Att ge alla en högkvalitativ ­webbaserad fortbildning på hemma­plan är bättre än att skicka iväg några få personer på kurs. Det vi gör nu bygger på att alla kan vara med, får del av samma kunskap och diskuterar den, säger Annika Pettersson, vårdutvecklare, psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov.

18 ...

... webbföreläsningar om bemötande, depression, självmord, psykoser och neuro­psykiatriska diagnoser ska ge Jönköpings vårdcentraler bättre kunskap om psykisk ohälsa.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev