Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Varning för konkurser bland vårdcentraler

Publicerad: 15 december 2014, 10:55

Konkurrensverket varnar för nya konkurser bland privata vårdcentraler. Var tionde privat enhet har en ekonomi under branschgenomsnittet.


När vårdkoncernen Sensia sommaren 2013 gick i konkurs kom det som en överraskning för Norrbotten och andra landsting, enligt Konkurrensverkets nya rapport om vårdcentralernas ekonomi och förutsättningar. Landstingen fick snabbt lista om patienter, över 30 000, till andra centraler.

En slutsats av det som då hände är att landstingen saknade rutiner för att hantera konkurser. Uppföljningen av avtalen var inte tillräckligt bra för att upptäcka konkurshot och skaffa en beredskap för att styra om patienterna. Men efter vårdvalet och utökningen av primärvården är konkurser något landstingen måste ta med i sin planering, enligt Konkurrensverket.

Många privata vårdcentraler har svårt att klara sig på ersättningen från landstingen, enligt kartläggningen som avser 2012. Men ännu skralare är det med ekonomin för landstingens egna vårdcentraler, enligt Konkurrensverket.

Totalt gick hela fyra av tio vårdcentraler med underskott och värst var det i Norrbotten, Jämtland och på Gotland. De bästa ekonomiska förutsättningarna fanns i Västra Götaland, Halland och Uppsala.

Dagens Medicin kunde redan i slutet av oktober rapportera om Konkurrensverkets preliminära resultat om den svaga ekonomin inom primärvården. Nu visar det sig att landstingens egna vårdcentraler oftare gick back än de privata enheterna.

Men spridningen för de ekonomiska resultaten var stor. Det fanns cirka 20 privata vårdcentraler med en rörelsemarginal på över 20 procent, att jämföra med genomsnittet på en procent.

Kärvast var det för små och nyetablerade vårdcentraler. Vårdcentralerna med sämst ekonomi pekar på stora kostnader för stafettläkare och att de hade många vårdtunga patienter.

Konkurrensverkets utredning tillsattes i augusti 2013 på uppdrag av förra socialministern Göran Hägglund (KD). Privatvården hade då klagat över att landstingen betalade de privata entreprenörerna för dåligt och att ersättningssystemen var för olika mellan landstingen och för krångliga.

Rapporten skulle ha presenterats redan i februari 2014. Men utredningen fick ett tilläggsuppdrag och först i dag kom rapporten.

Före vårdvalet fanns det cirka 1 000 vårdcentraler och i oktober 2014 var antalet uppe i 1 185 stycken. De privata har ökat mest.

Relaterat material

Svag ekonomi på vårdcentraler

Varning för konkurser bland vårdcentraler

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev