Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Västerbotten och Stockholm först att testa ny screening

Publicerad: 10 februari 2011, 15:16

Västerbotten och Stockholm först att testa ny screening

Foto: Foto: Herbert Sandström

Screening med tum-EKG för att hitta tyst förmaksflimmer skulle kunna vara en effektiv metod i primärvården, enligt forskare i Umeå.


Att ha förmaksflimmer innebär runt fem gånger ökad risk att drabbas av stroke. Därför anses de flesta patienter behöva behandling med det blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin), som kan minska strokerisken med upp till 70 pro­cent. Men många patienter vet inte att de har förmaksflimmer.

Screening i primärvården kan vara ett framtida sätt att hitta patienter med sådant tyst förmaksflimmer. Det tror forskare vid Umeå universitet och Karo­linska institutet som nu under­söker metoden i en studie.

– Det finns mycket att vinna på att hitta de här patienterna för att kunna erbjuda dem behandling, säger Herbert Sandström, docent i allmän­medicin vid Umeå universitet.

Målet med undersökningen är att rekrytera tusen patienter från vård­cent­raler i Västerbotten och Stockholm. Deltagarna ska ha minst en annan riskfaktor för stroke och därmed vara aktuella för behandling med Waran om det skulle visa sig att de har förmaksflimmer.

– Hittills har vi inkluderat runt 900 patienter. Andelen som har nyupptäckt förmaksflimmer ligger mellan 3,5 och 4,0 procent, vilket är en i sammanhanget hög siffra, säger Tijn Hendrikx, allmänläkare och forskare vid Umeå universitet.

Deltagarna i studien får låna utrustning för tum-EKG och registrerar sin hjärtaktivitet morgon och kväll under fyra veckor. Registreringar görs även vid symtom på möjligt flimmer, som hjärtklappning.

– Tum-EKG är en mycket smidig metod som utan större problem går att använda i vardagen. Mätningarna överförs till vår databas via mobiltelefonnätet med hjälp av en enkel knapptryckning på apparaten. I vissa oklara fall görs kompletterande registrering med bandspelar-EKG, så kallad Holter, under ett dygn, säger Tijn Hendrikx.

Forskarna framhåller att det behövs fler studier innan allmän screening av risk­grupper eventuellt kan bli rutin. Men Herbert Sandström poängterar att mätning med tum-EKG uppfyller samtliga kriterier som världshälsoorganisationen WHO tagit fram för att en screeningmetod ska vara motiverad.

– Stroke till följd av förmaksflimmer kan i stor utsträckning förebyggas med insatt behandling samtidigt som undersökningsmetoden är patientvänlig. Det vi saknar i dagsläget är en bra bild av huruvida metoden skulle vara kostnadseffektiv, men det har vi anledning att tro att den är utifrån hälsoekonomiska beräkningar som gjorts tidigare, säger han.

Enligt Tijn Hendrikx skulle det förmodligen gå att korta undersökningstiden från fyra till två veckor i en mera allmän screening.

– Det skulle minska kostnaderna, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev