lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Videokamera visar varför gamla ramlar

Publicerad: 16 oktober 2012, 23:01

Att felaktigt flytta sin tyngdpunkt var den vanligaste orsaken till att äldre ramlar, visar videofilmer av 227 fallolyckor på två kanadensiska sjukhem. Bilden visar sekvenser från tre av de aktuella olyckorna.

Foto: Courtesy of Stephen Robinovitch, Ph.D., Simon Fraser University

Tidigare teorier om varför fallolyckor inträffar hos äldre kanske inte stämmer, enligt kanadensiska forskare som analyserat filmer från övervakningskameror på sjukhem.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Deras nya studie i Lancet visar att den vanligaste orsaken var att personen flyttade sin tyngdpunkt på felaktigt sätt, vilket låg bakom 41 procent av de studerade olyckorna. Därefter kom snubbling, 21 procent, kollision, 11 procent, och förlust av stöd, 11 procent.

Enligt forskarna motsäger fynden tidigare forskning på området, som i stället pekar ut snubbling och halkning som de vanligaste orsakerna till att äldre ramlar. Halkning låg till exempel bara bakom 3 procent av olyckorna i den aktuella studien.

Vidare visar studien att fallolyckorna kunde inträffa så väl när personen satt, gick eller stod upp, medan tidigare forskning främst pekat ut fallolyckor under gång.

Forskarna skriver att de nya resultaten ger  länge saknade objektiva belägg för orsaker och omständigheter bakom fallolyckor hos äldre och öppnar nya möjligheter för att förebygga fallskador på sjukhem .

De lyfter till exempel fram att var fjärde snubbelrelaterat fall orsakades av att foten fastnade bakom ett stols- eller bordsben, vilket enligt forskarna kan leda till förbättrad design av sådana möbler och att sjukhemspersonalen i högre grad uppmärksammas på faran.

Forskarna konstaterar också att 74 procent av de boende på sjukhemmen var beroende av olika stödhjälpmedel, som rullatorer, men att bara 21 procent av fallolyckorna inträffade i samband med användning av ett sådant hjälpmedel, vilket antyder att utrustningen försummats.

Studien baseras på analys av totalt 227 fallolyckor som drabbade 131 individer vid två sjukhem i British Columbia, Kanada.

Läs abstract till studien.

Stephen Robinovitch med flera.Video capture of the circumstances of falls in elderly people residing in long-term care: an observational study. Lancet, publicerad online den 17 oktober 2012. DOI: 10.1016/ S0140-6736(12)61263-X

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev