Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Vill stärka privata aktörer

Publicerad: 12 december 2012, 13:25

Lika villkor för privata och offentliga aktörer och höjd status för sjuksköterskor. Det är delar av budskapet i Välfärdsutvecklingsrådet slutrapport.


Regeringen har fått kritik för att Välfärdsutvecklingsrådet har dominerats av representanter för det privata näringslivet. Läkarförbundets ordförande Marie Wedin, Kommunals ordförande Annelie Nordström och Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman har alla lämnat rådet i protest mot svårigheterna att få gehör för sina förslag.

I Välfärdsutvecklingsrådets slutrapport som nu har lämnats över till regeringen konstaterar rådet att det är olika villkor för privata och offentliga aktörer i välfärdssektorn. Rådet vill att regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska undersöka förutsättningarna för att skapa nationella riktlinjer för ersättningssystem inom vård och omsorg. Rådet vill också se en öppen redovisning av hur ersättningsbeloppen i valfrihetssystemen räknas ut.

I rapporten föreslås också att regeringen ska arbeta för större fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar. Rådet anser att offentliga aktörer gynnas av upphandlingar med stort fokus på pris eftersom de offentliga aktörerna ofta har en stor etablerad verksamhet som ger kostnadsfördelar.

Ett av de konkreta förslagen i rapporten är att införa en hemsjukvårdspeng som ska följa patienten. Ett annat konkret förslag är att kommuner och landsting ska samordna sina upphandlingar så att en aktör får möjlighet att lämna ett samlat anbud för att bedriva både sociala tjänster och vårdtjänster. Till exempel att upphandla både hemsjukvård och hemtjänst samtidigt.

Vårdförbundet valde till skillnad från Läkarförbundet att stanna kvar i Välfärdsutvecklingsrådet och har lyckats få gehör för flera förslag om att stärka sjuksköterskornas roll. Rådet föreslår bland annat att sjuksköterskor på samma sätt som läkare ska få en personlig förskrivningsrätt som de kan ta med sig om de startar eget företag. Ett annat av förslagen handlar om att se över vilka av de ansvarsområden som i dag kräver läkarkompetens som kan tas över av specialistsjuksköterskor eller barnmorskor. Kravet på betald specialistutbildning för sjuksköterskor finns också med i rapporten.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev