Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Allmänmedicin

Webbtidbokning – framgång eller lotteri?

Publicerad: 7 Februari 2018, 16:31

Jürgen Staub-Lambrecht, Mathias Karlsson och Lars Block hade helt olika bilder av webbtidbokningens effekter under en debatt på Primärvårdens dag.

Foto: Susanna Pagels

I juni 2016 släppte vårdcentralen Gripen i Karlstad 70 procent av besökstiderna till läkare fria för bokning online. Oenigheten om effekterna är stor.


I stället för att släppa de vanliga 10-20 procent av läkartiderna via nätet, tog man i ordentligt. En viss andel tider hos sjuksköterska och kurator blev också möjliga att boka via webben.

Syftet var framför allt att ge mandat till medborgarna att boka läkartid utan grindvakter, att möta samhällets utveckling och att avlasta personalen genom att frigöra tid, förklarar Jürgen Staub-Lambrecht, som då var enhetschef på vårdcentralen Gripen men nu är verksamhetschef för Södra Värmland.

Han föreläste om hur utfallet blev tillsammans med Lars Block, distriktsläkare på Gripen, och Mathias Karlsson, områdeschef för öppenvården i hela Värmland, på Primärvårdens dag på Nalen i Stockholm, med temat tillgängligare primärvård.

Distriktsläkarnas uppfattning om huruvida satsningen blev lyckad eller inte skiljer sig klart mot de två chefernas. Det cheferna kallar en framgång kallar läkarna ett lotteri.

Vid den första utvärderingen efter fem månader var läkare och annan personal på Gripen på det stora hela nöjda med införandet. Det hade blivit bättre än förut.

– Vad vi kunde se hade vi samma diagnosmönster och ålderfördelning på patienterna som tidigare och hade frigjort mycket tid, säger Jürgen Staub-Lambrecht.

Så mycket tid att två nya sjuksköterskemottagningar planerades.

Men snart därpå började problemen torna upp sig, enligt flera av allmänläkarna. En läkare slutade till och med i protest och rubrikerna i lokaltidningen blev feta.

– På Gripen har vi haft en kultur att vi vill prova nya saker. Nu har vi provat det här, säger distriktsläkaren Lars Block, när det blivit hans tur att ta ordet, och visar upp varningstext på duken som med stora bokstäver deklarerar ”Don’t try this at home”.

Enligt Lars Block så ökade väntetiden för vanliga mottagningstider från 1-2 veckor till 5-6 veckor. Prio 3-patienter kunde få vänta upp till tre månader. När patienterna lärde sig hur det fungerade att boka på webben tog tiderna snabbt slut. Patienter med en komplicerad sjukdomshistoria som haft samma läkare bokade in sig hos helt andra läkare för att alls få en tid. En del patienter bokade flera tider på en gång för säkerhets skull eftersom det var möjligt att boka obegränsat antal, uppger han.

­– Jag tycker att prioritering och triagering är viktigt, läkare är en bristvara och det är inte bra att köra först till kvarn. Kontinuitet är också viktigt, inte bara för multisjuka, det är effektivare för både läkare och patient även vid enklare åkommor, säger han.

Han efterlyser ett smartare bokningssystem som kan hantera prioritering och triagering.

Områdeschef Mathias Karlsson hävdar att de olika ståndpunkterna om webbokning bygger mer på åsikter än på fakta. Svårigheten är att man saknar tillräckligt bra verktyg för utvärdering.

– Ur mitt perspektiv behöver man ha ett vetenskapligt förhållningssätt när man inför sådana här system och man måste diskutera värdegrundsfrågor och enas om vad man avser när man talar om tillgänglighet, till exempel.

Utveckling av ett system för bredare användning pågår och då är tanken att utgå mer från symtom. Söker patienten för ryggont blir det en fysioterapeut den får träffa i första hand.

På vårdcentralen Gripen har man nu gått ner till 50 procents bokningsbara tider på webben.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev