Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Antalet dödfödslar underskattat

Publicerad: 10 oktober 2018, 08:00

Det är viktigt för både de drabbade och för statistiken att antalet dödfödslar motsvarar verkligheten menar brittiska forskare.

Foto: Thinkstock

Antalet barn som föds döda i Europa kan vara en tredjedel högre än vad man tidigare trott. Detta eftersom man inte räknat de som inträffat före vecka 28.


Det är brittiska forskare som gjort ett omtag av beräkningarna. Fram tills nu har man tittat på de barn som föds från och med vecka 28 när man räknat dödfödslar vilket är Världshälsoorganisationen, WHO:s definition.

När forskarna tittade på uppgifter som inkluderade barn som fötts döda från och med den 22:a graviditetsveckan, upptäckte de att siffran ökade med omkring en tredjedel.

De skriver i sin artikel att det är viktigt att uppmärksamma även dessa eftersom siffrorna annars riskerar att bli missvisande. Dessutom, fortsätter de, handlar det om familjer och individer vars tragedier nu inte syns i statistiken.

I sin analys har de använt data från 19 europeiska länder från åren 2004, 2010 och 2015.

Mellan 2004 och 2015 har antalet barn som fötts döda, mellan 24:e och 28:e graviditetsveckan, minskat med 25 procent. Detta överensstämmer med vad man sett i motsvarande globala jämförelser. Däremot har siffran för dödfödslar som sker mellan vecka 22 och 24 legat oförändrad sedan 2004.

Forskarna såg också stora skillnader mellan de europeiska länderna. Det rör sig om allt från 2 till 17 fall per 10 000 födslar. Men, resonerar de, skillnaderna kan bero på variationer i rapporteringssystem mellan länderna snarare än de faktiska antalen.

I sin diskussion uppmanar forskarna WHO att sänka gränserna så att antalet dödfödslar inkluderar även de som föds mellan vecka 24 och 28, i alla fall i höginkomstländer.

Sverige var inte med i den aktuella analysen vilket förklaras av forskarna med att siffrorna inte var jämförbara mellan åren.

Läs mer i abstract:

Lucy K Smith med flera. Quantifying the burden of stillbirths before 28 weeks of completed gestational age in high-income countries: a population-based study of 19 European. Lancet, publicerad online 27 september 2018. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31651-9 

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev