måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Autism kan upptäckas hos spädbarn

Publicerad: 26 november 2013, 08:52

Forskare följde ögonrörelser hos bebisar som tittade på videofilm av vuxna i vårdande situationer. Röd färg indikerar var en bebis som senare utvecklar autism tittar. Blå färg är var en bebis med normal utveckling tittar. Foto: Nature. DOI: 10.1038/nature12715

Barn som senare diagnostiseras med autismspektrumstörning har redan från två månaders ålder sämre förmåga att ta ögonkontakt, visar en ny studie i tidskriften Nature.

Ämnen i artikeln:

BarnsjukdomarAutismAutismspektrumstörning

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är intressanta fynd. Om vi tidigare än i dag kan identifiera symtom som visar risk för autism kan det ge möjligheter till insatser som kan påverka förloppet, säger Gudrun Nygren, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Kungsbacka och forskare vid Göteborgs universitet.

I studien har två forskare i USA bland annat följt barn som bedömdes ha hög risk för autism på grund av att ett syskon hade diagnosen. Barnen fick vid upprepade tillfällen titta på videofilmer av en person som såg ut att ge barnet omvårdnad.

Bland elva pojkar som senare fick diagnosen autism sågs en gradvis minskning av ögonkontakt med vårdnadsgivaren från två till sex månaders ålder. Motsvarande mönster fanns inte i en kontrollgrupp av pojkar som utvecklades normalt.

Forskarna påpekar samtidigt att fynden behöver upprepas i andra mer omfattande studier innan den minskande förmågan till ögonkontakt kan anses vara ett kliniskt kännetecken.

Gudrun Nygren håller med:

– Barnen som beskrivs i studien är en liten grupp och kan inte bedömas vara representativ för hela gruppen barn med autism. Bakgrunden vid autism är biologisk komplex och symtombilden varierar, säger hon.

Enligt Gudrun Nygren har tidigare studier som följt högriskbarn visat att en liten andel barn som senare utvecklar autism kan identifieras vid 6 månaders ålder men de flesta först vid 18 till 24 månaders ålder.

– Nu har man hittat tecken så tidigt som två månader. Sammantaget talar forskningen för att symtomutvecklingen sker gradvis under de första två åren och varierar hos olika barn, säger hon och tillägger:

– Den metod som använts i artikeln kräver mycket omfattande analyser och kan vara ett redskap för forskningsinriktade kliniker när det gäller uppföljning av högriskbarn.

Enligt Gudrun Nygren ger studien en viktig påminnelse om hur viktig tidig upptäckt av autism är. Därigenom kan det finnas en ökad möjlighet att tillsammans med föräldrarna ”guida” det lilla barnets hjärna under utvecklingen.

– Samtidigt får vi ha stor ödmjukhet. Varje barn är unikt. Hos vissa barn sker mera betydande framsteg i utvecklingen än hos andra, säger hon.

Gudrun Nygren disputerade förra året på en avhandling om metoder för screening och diagnostik vid autism.

Läs abstract till studien:

Warren Jones och Ami Klin. Attention to eyes is present but in decline in 2–6-month-old infants later diagnosed with autism. Nature, publicerad online den 6 november 2013. DOI: 10.1038/nature12715

Relaterat material

Liten ökad risk för autism med viss ivf-teknik

Epilepsimedel kopplas till autism

Äldre pappa får oftare autistiskt barnbarn

Kvinnligt kön kan skydda mot autism

Oklart om infektion under graviditet kan ge autism

Autistiska barn vandrade ofta iväg

Fler mutationer med äldre pappa

Sex utvecklingsvägar vid autism

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev