Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Barn i ekonomisk utsatthet löper fördubblad risk att dö i förtid

Publicerad: 3 oktober 2014, 06:09

Foto: Thinkstock

Skillnader i barns hälsa är stora och riskerna är betydligt högre för dem som har föräldrar med låg socioekonomisk status, skriver tre forskare på DN debatt.


Barn som lever med ekonomisk utsatthet löper mer än dubbelt så hög risk att dö under barndomen som andra barn. Risken att bli inskriven på sjukhus är ungefär 40 procent. Allra störst är skillnaden mellan barn i ekonomiskt utsatthet och andra när det gäller risken att bli inskriven med en diagnos relaterad till psykisk ohälsa.

Det är några av de slutsatser som dras i forskningsrapporten ”Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa”, som tagits fram inom ramen för SNS forskningsprogram kring likvärdiga livschanser.

Forskarna Eva Mörk, professor vid Uppsala universitet, Anna Sjögren, docent vid Ifau, och Helena Svaleryd, docent vid Uppsala universitet, presenterar resultaten i DN debatt.  De skriver också att minskade inkomstskillnader inte per automatik leder till minskade skillnader i hälsa. De tror att det finns stora samhällsekonomiska vinster förenade med satsningar på att förebygga och lindra barns psykiska ohälsa, samt att barnen får det stöd de behöver under skolgången.

Forskarna har använt sig av olika registerdata för att mäta hälsa, såsom data över dödsfall, sjukhusinskrivningar och läkemedelsförskrivningar. De har tittat på några av de vanligaste diagnoserna och använt intervju- och enkätdata med barn. Studien omfattade åren 1990-2009.

”En ökad andel av de samhällets insatser för barns hälsa, i mödravården, barnhälsovården, förskolan, skolan och elevhälsan, bör användas för riktade insatser mot särskilt utsatta barn”, skriver de.

Dessutom anser forskarna att barnperspektivet måste bli tydligare vid bedömning och utformning av det ekonomiska biståndet. I dag är biståndet ofta villkorat med att mottagaren ska delta i aktiveringsprogram i syfte att få jobb. Forskarna anser att arbetsfokus inte får konkurrera med barnets bästa.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev