lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Barn till beroende får egen BVC

Publicerad: 25 mars 2014, 07:45

Barn till föräldrar som har problem med alkohol eller droger får en egen ambulerande barnavårdscentral i Stockholm.

Ämnen i artikeln:

Barnsjukdomar

Det är Sachsska barnsjukhuset vid Södersjukhuset som inrättar ett särskilt barnhälsovårdsteam. Teamet ska fånga upp blivande mödrar som är eller har varit beroende av alkohol eller droger, när barnmorskor upptäcker problem och remitterar mödrar till specialistmödravården.

Redan nu finns tio barn inskrivna, fem är födda och fem är på väg.

– Mammorna har ofta andra problem som svagt socialt stöd, dåligt självförtroende, risk för återfall efter barnets födelse och samsjuklighet med psykisk ohälsa, säger Ihsan Sarman, medicinskt ansvarig barnläkare och överläkare till Dagens Medicin.

Teamet kommer att åka hem till familjerna oavsett var i Stockholms län de bor. Och det är täta hembesök som gäller. Familjerna kommer att vara knutna till teamet under barnets första sju månader för att sedan slussas ut till vanliga BVC. De erbjuds minst åtta hembesök, mer efter behov.

Vårdutvecklaren Lotta Lindfors tror att en del kommer att få så mycket som ett hembesök i veckan. Så har det sett ut i Göteborg, där man har testat modellen med Hagateamet.

– Många utländska studier har visat att det man gör i hemmet har en bättre effekt, säger Lotta Lindfors.

Finns det inte en risk att man i stället känner sig kontrollerad då?

– Det är möjligt att det kan vara så och att det finns de som då tackar nej. Men erfarenheterna från Göteborg säger att det inte är så, säger Lotta Lindfors.

På hembesöken får föräldrarna råd och stöd utifrån sina egna frågeställningar, undervisning i spädbarnsmassage, och samtal om barnets behov av mat, sömn och stimulans. Precis som på BVC i övrigt, fast i större dos.

– Vi tror att de täta besöken skapar tillgänglighet och förtroende. Det här är ett sätt att försöka erbjuda jämlik barnhälsovård för alla. En del barn behöver mycket insatser, säger Lotta Lindfors.

Förhoppningen är också att de tidiga insatserna ska främja samspelet mellan föräldrar och barn, underlätta anknytning och stärka mödrarna i sitt föräldraskap.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev