Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Barnkliniker brister vid misstanke om våld

Publicerad: 8 januari 2020, 10:53

Tre av sju barnkliniker hade inte sett till att ställa frågor i enrum till barn om orsaken till symtom eller tecken på att de utsatts för våld eller övergrepp.

Foto: Thinkstock

Det finns ett behov av ökad kompetens hos vårdpersonal om hur och när frågor ska ställas till barn som man misstänker har utsatts för våld. Det skriver Ivo i en ny rapport.

Ämnen i artikeln:

Ivo

Sara Heyman

sara.heyman@dagensmedicin.se


Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort en tillsyn av sju barnkliniker i Mellansverige. Syftet var att bedöma hur verksamheterna lever upp till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

Tillsynen genomfördes genom att Ivo intervjuade personal på de sju barnklinikerna, exempelvis verksamhetschef, läkare och sjuksköterskor. Frågor som ställdes var bland annat hur verksamheterna agerar då ett barn eller en förälder visar tecken som ger anledning att misstänka att barnet utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp av en närstående, och om hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens som behövs.

Efter intervjuerna har Ivo granskat journaler för att bland annat se om det i journalerna framgår att anmälan till socialtjänsten gjorts, vilka frågor som ställts och om frågor ställts till barnet i enrum.

Ivo:s slutsats om de granskade barnklinikerna är att de efterlever anmälningsskyldigheten att anmäla misstanke om att barn far illa. Det brast dock i rutinerna vid tre av sju kliniker när det gäller att se till att barn får frågor ställda till sig i enrum om orsaken till symtom eller tecken på att barnet utsatts för våld eller övergrepp.

”Att dessa frågor inte ställs skulle kunna innebära att det inte framkommer om barnet till exempel har skador som barnet behöver behandlas för”, skriver Ivo i sin rapport.

Tillsynen visar att det finns ett behov av en ökad kompetens om när och hur hälso- och sjukvårdspersonal ska ställa frågor till barn vid misstanke om våld. Ivo skriver dock i sin rapport att granskningen av barnklinikerna inte varit tillräckligt omfattande för att dra några långtgående slutsatser om huruvida klinikerna generellt klarar sitt uppdrag att efterleva anmälningsskyldigheten.

Journalgranskningen omfattade endast två journaler på varje klinik förutom på en klinik där fyra journaler gicks igenom.

Tillsynen som Ivo gjort omfattade även 13 socialtjänster i Mellansverige. I den delen fann Ivo bland annat att ett ”förvånansvärt stort” antal kommuner, åtta av de granskade, brast i att ge barn relevant information eller låta barn komma till tals i utredningar. Regeringen beslutade förra året att arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och ska stärkas. Under 2019 fördelade Socialstyrelsen 50 miljoner kronor till kommuner och regioner för kvalitetsutveckling av arbete mot våld i nära relationer.

Relaterat material

Här får vårdpersonal stöd i svåra frågor

Här finns stöd att göra orosanmälningar

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev