Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Barnläkarföreningen vill tysta Socialstyrelsen

Publicerad: 8 december 2015, 13:13

Specialistföreningen anser inte att myndigheten ska göra uttalanden i media innan professionen sagt sitt.


Socialstyrelsen startade i maj i år en systematisk översikt av den vetenskapliga litteratur som gäller medicinsk ålderbedömning av barn. Samtidigt går Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, igenom den vetenskapliga litteraturen kring icke radiologiska metoder för åldersbedömning. Utifrån de båda myndigheternas resultat är det sedan tänkt att Socialstyrelsen ska bjuda in till dialog för att efter det fatta beslut om de befintliga rekommendationerna vad det gäller medicinska åldersbedömningar ska uppdateras eller ses över.

I slutet av november gav Lars Torsten Larsson, chef vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, en intervju med TV4-nyheterna där han berättade om en ny metod för medicinsk åldersbedömning baserad på magnetkameraundersökning.

Intervjun uppskattades inte av Svenska barnläkarföreningen, som sedan en tid tillbaka förordat att Socialstyrelsen ska ompröva sitt ställningstagande till just medicinska åldersbedömningar. I ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell skriver föreningen att det hade varit önskvärt att Socialstyrelsen gjort som SBU.

”Först när rapporten är klar, professionen har sagt sitt och det vetenskapliga underlaget blir offentligt kommuniceras resultatet till media.”

Mot den bakgrunden beskriver Svenska barnläkarföreningen Lars Torsten Larssons tv-framträdande som ”inte särskilt lyckat”. Föreningen skriver att den gärna ser en fortsatt dialog kring olika metoder för medicinsk åldersbedömning:

”… men förutsätter då att Socialstyrelsen följer SBU-modellen för kontakter med media så att det finns förutsättningar för en sansad vetenskaplig diskussion.”

I ett svarsbrev till Svenska barnläkarföreningen skriver Oliva Wigzell att Socialstyrelsen vill vara öppen med sitt arbete mot såväl allmänheten som mot berörda personer och grupper. Hon understryker också att det inte finns något beslut om att se över rekommendationerna och att ett eventuellt sådant beslut kan tas först i början av 2016.

– I allmänhet är det bättre att kommunicera när man har ett beslutsunderlag än när man inte har det, säger Jonas Ludvigsson, ordförande i Svenska barnläkarföreningen, till Dagens Medicin.

Hur ska man tolka att Lars Torsten Larssons tv-framträdande beskrivs som ”inte särskilt lyckat”?

– Jag tycker att det kan vara klokt att vänta med uttalanden om en metod tills man har ordentligt kunskapsunderlag. Och eftersom Socialstyrelsen själv har satt i gång en utredning som inte var klar när det uttalandet gjordes verkar det klokt att inte göra några nya uttalanden om metoden förrän vi har mer kunskap.

Så tills ni har diskuterat det här ska man vara tyst?

– Precis. Tills Socialstyrelsens och SBU:s utredningar är gjorda så planerar inte Barnläkarföreningen några uttalanden om olika metoder för åldersbedömning. Och vi skulle bli förvånade om några myndigheter gör några uttalanden förrän utredningarna är klara. Det kan jag stå för.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev