Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Blindhet botades med ögats celler

Publicerad: 11 mars 2016, 14:30

Forskare har visat att barn med grå starr kan bilda nya och fungerande linser med hjälp av ögats celler.

Foto: Comstock

Barn med grå starr behöver inte operera in en plastlins för att rädda synen. De kan bilda en ny och fungerande lins med hjälp av sina egna ögonceller, enligt en studie i tidskriften Nature.


– Det är väldigt spännande att små barn som opererats med en linskapsel- och linsepitelsparande teknik utvecklar nya linser som både är genomskinliga och har brytningskraft, säger Stefan Löfgren, docent och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, och som inte själv deltagit i studien.

Grå starr, katarakt, är en vanlig orsak till blindhet och beror på att linsen i ögat grumlas. Sjukdomen behandlas genom att byta ut ögonlinsen mot en konstgjord variant, men risken finns att den inopererade linsen drabbas av en cellbeläggning med tiden som stör synen. Det händer framför allt hos yngre individer, påpekar Stefan Löfgren.

– De drabbas i högre utsträckning av biverkningar och komplikationer efter kataraktkirurgi jämfört med vuxna. Hos små barn är det vanligt att linsceller växer över den konstgjorda linsen och därmed försämras synen på nytt, säger han.

Det problemet har ett internationellt forskarteam kommit runt genom att låta ögats egna celler skapa den nya linsen hos barn. De använde en kirurgisk teknik som bygger på att fler linsceller lämnas kvar efter att den sjuka linsen avlägsnats, jämfört med standardoperation. Forskarna lyfter särskilt fram stamceller som viktiga i den uppbyggande processen.

Med den nya metoden drabbades 17 procent av komplikationer sex månader efter ingreppet, medan motsvarande siffra var 92 procent efter en traditionell operation mot grå starr. När patientens egna celler användes grumlades inte heller linsen efter ingreppet, enligt forskarna. Tolv barn fick den nya behandlingen, medan 25 barn genomförde en standardoperation. Samtliga var under två år gamla och hade grå starr.

Men resultatet stämmer inte helt med verkligheten, menar Stefan Löfgren.

– Flera parametrar som författarna räknar till komplikationer brukar vanligtvis inte anges som biverkningar efter traditionell operation. Exempelvis att proteiner läcker in i ögats främre kammare vilket är en normal del av läkningsprocessen. Så procenttalet är lite krystat, säger han.

I dag används även en annan kirurgiform vid grå starr, förutom standardoperationen. Metoden kallas bag-in-the-lens och minskar risken att linsceller växer på den nya konstgjorda linsen. Den utförs bland annat vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

– Men forskarna nämner inget om den operationstekniken som ger klart lägre komplikationsfrekvens än standardmetoden, säger Stefan Löfgren.

Forskarna bakom studien påpekar att deras metod inte säkert kan appliceras på vuxna med grå starr, eftersom den ännu inte testats på den patientgruppen.

– Troligtvis kan det bli svårt eftersom linsceller hos vuxna inte har samma celldelningsförmåga som hos barn, säger Stefan Löfgren.

Läs mer i abstract:

Haotian Lin, Hong Ouyang, Jie Zhu, Shan Huang med flera. Lens regeneration using endogenous stem cells with gain of visual function. Nature, publicerad online den 9 mars 2016. Doi: 10.1038/nature17181

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev