Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Data om STAN manipulerades

Publicerad: 22 oktober 2008, 20:45

Ett mycket vanligt svenskt fosterövervakningssystem, STAN, vilar på forskningsfusk. Den slutsatsen drar den finske professorn Kari Teramo efter att ha utrett saken på uppdrag av Lunds universitet. Uppdaterad 13:13


Enligt honom finns det saker som starkt tyder på att data manipulerats.

STAN står för ST-analys, och är ett system för fosterövervakning som i dag finns på mer än hälften av de svenska förlossningsklinikerna.

I den aktuella studien, som låg till grund för införandet av STAN på de svenska klinikerna, lottades gravida kvinnor inför förlossningen till antingen traditionell fosterövervakning med CTG eller CTG plus STAN.

Resultatet visade på en markant fördel med STAN. Bara hälften så många barn visade tecken på syrebrist i den grupp som övervakats med STAN.

Det resulterade inte bara i en avhandling och internationell uppmärksamhet. Förlossningskliniker, både i Sverige och utomlands, började köpa in den nya utrustningen från det företag, Neoventa, som tillverkar STAN.

Men allt stod inte rätt till. Inom kort inträffade flera allvarliga tillbud som resulterade i ett antal lex Maria-anmälningar.

För två år sedan gick några av de vetenskapliga råden vid Socialstyrelsen igenom tolv av fallen. Granskningen visade att tre barn hade dött och fem troligen drabbats av allvarliga hjärnskador på grund av missbedömningar med STAN mellan 2003 och 2006, se även Dagens Medicin nr 37/06.

Samtidigt började det gå rykten om fusk. De vetenskapliga råden beslutade då – tillsammans med artikelförfattarna – att gå till botten med ryktena.

Uppdraget gick till ett av de vetenskapliga råden, Ulf Hanson, som i maj 2007 gjorde en anmälan om misstänkt forskningsoredlighet till Lunds universitet. Att hans misstankar om forskningsfusk nu har bekräftats kommenterar han så här:

– Det här är naturligtvis väldigt tråkigt. Dels för de inblandade forskarna, dels för svensk obstetrik och gynekologi, säger Ulf Hanson.

– Samtidigt innebär rapporten naturligtvis en stor personlig upprättelse, eftersom Dagens Medicins chefredaktör försökte ta heder och ära av mig genom att hänga ut mig på ledarplats och påstå att min utredning var slarvigt gjord. Men tvärtemot vad tidningens chefredaktör och det aktuella företaget trodde, visar Kari Teramos rapport att jag hade rätt.

Den externa granskaren Kari Teramo skriver bland annat i sin rapport:

”Utredningen bestyrker helt docent Ulf Hansons revision av STAN-undersökningen. Då avvikelserna enbart går till STAN-gruppens fördel, tyder detta mycket starkt på att data har avsiktligt manipulerats. Saken är ytterst allvarlig och bör leda till en totalrevision av STAN-undersökningen”.

Men rektorn för Lunds universitet, Göran Bexell, tycker att ärendet måste utredas ytterligare.

– Utredningen visar att vi inte kan avskriva att oredlighet har förekommit i forskningsstudien, men det finns fortfarande vissa oklarheter. Jag har därför beslutat att vi kommer att lämna vidare ärendet för fortsatt utredning utanför Lunds universitet, säger han i ett uttalande.

Professor Kari Teramos utlåtande om STAN-studien

Professor Karel Maršàl bemöter kritiken

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev