Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

DNA förändrades hos barn födda med kejsarsnitt

Publicerad: 29 juni 2009, 13:23

DNA förändrades hos barn födda med kejsarsnitt

Barn som fötts med kejsarsnitt har förändringar av arvsmassan i vita blodkroppar jämfört med barn som förlösts vaginalt, enligt en ny svensk studie.


Forskare vid Karolinska institutet i Solna har undersökt graden av metylering av DNA hos vita blodkroppar från nyfödda barn, förlösta vaginalt eller med kejsarsnitt.

DNA-metylering är en så kallad epigenetisk förändring av arvsmassan, det vill säga en förändring som inte ändrar den genetiska koden men som kan innebära att genuttrycket förändras.

I studien, som publiceras i juliutgåvan av tidskriften Acta Paediatrica, ingick 37 nyfödda barn. Blodprov togs direkt efter födseln och tre till fem dagar därefter.

Forskarna fann att de 16 barn som förlösts med kejsarsnitt uppvisade högre grad av metylering omedelbart efter födseln jämfört med de 21 barn som förlösts vaginalt. Dessa skillnader var dock försvunna vid det andra provtagningstillfället.

Studien ger inte svar på om den observerade skillnaden påverkar genuttrycket varken på kort eller på lång sikt. Men forskarna spekulerar i att fynden skulle kunna ha negativa hälsoeffekter för barnen som fötts med kejsarsnitt.

– Förlossning genom kejsarsnitt har förknippats med ökad risk för allergier, diabetes och leukemi. Fastän den underliggande orsaken är okänd finns det en teori om att negativ stress vid födseln kan sätta ett avtryck i arvsmassan, något som senare kan spela en roll, säger Mikael Norman, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande från Acta Paedriatica.

Acta Paedriatica, 2009; 98: 1096–1099

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev