Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Barnsjukvård

Enkla behandlingsmetoder hjälpte barn med övervikt

Publicerad: 26 november 2008, 11:12

Om barn med fetma behandlas i grupp eller individuellt, med extra fokus på fysisk aktivitet eller ej, spelar ingen roll. Det viktigaste är att de får behandling. Det visar två studier som presenteras i dag, onsdag.


Över hundra barn i åldrarna 8 till 12 år har under ett års tid behandlats för fetma i två separata studier i Göteborg. I en studie som kallas Grind var syftet att ta reda på om resultaten av individuell behandling respektive gruppbehandling skiljer sig åt.

I den andra studien, ett samarbetsprojekt i Västra Götaland under namnet Fartvind, ville man jämföra standardbehandlingen av barnfetma med en behandling som var särskilt inriktad på att uppmuntra till fysisk aktivitet.

– Resultaten av de båda studierna är att vi inte kan se några skillnader i viktutveckling mellan de olika behandlingsprofilerna, men däremot ser vi signifikanta skillnader gentemot obehandlade grupper, säger Eva Gronowitz, disputerad sjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset och involverad i båda studierna.

En individuell träff per månad med vårdpersonal som ger kost- och motionsråd utgör i dag standardbehandlingen för att åstadkomma viktnedgång hos barn genom livsstilsförändring. I Grind-studien fick hälften av barnen i stället mötas gruppvis en gång i veckan under det första halvåret och därefter vid fyra tillfällen under det andra halvåret. I Fartvind byttes fyra av de ordinarie månadsträffarna med en sjuksköterska ut för hälften av deltagarna mot ett möte med en sjukgymnast, vars uppgift var att stimulera barnen till ökad fysisk aktivitet. I båda fallen var kontrollgruppen obehandlade barn med fetma.

De yngre gick lättast ner i vikt
Vid studiestart låg barnen på drygt 3 standardavvikelser över medel-BMI, kroppsmasseindex, för normalviktiga barn. För samtliga grupper som fick någon form av behandling hade detta mått efter ett år minskat med mellan 0,36 och 0,29 standardavvikelser, medan de obehandlade kontrollgrupperna hade en minskning på 0,13 respektive 0,14.

– Kontentan är att man med ganska enkla medel kan åstadkomma goda resultat, säger Eva Gronowitz.

Under Riksstämman presenteras även en poster där forskarna har jämfört de barn i Grind och Fartvind som hade bäst viktutveckling under studieperioden med dem som inte gick ner alls eller till och med ökade i standardavvikelsen från medel-BMI, totalt 41 barn.

– De som gick lättast ner var vid studiestarten yngre och tyngre än de andra. Det var också betydligt fler pojkar än flickor i den gruppen, säger Eva Gronowitz.

Lisa Kvist Wadman

Fick inte medicinsk fetmabehandling

I studierna har alternativa behandlingsmodeller för barn med fetma jämförts med dagens standardbehandling. I Grind-studien fullföljde 60 barn med fetma behandlingen och i Fartvind 55.
I båda fallen var barnen åtta till tolv år gamla och delades in i två grupper, där en fick konventionell vård i form av individuella träffar med vårdpersonal månadsvis under ett år. I den andra gruppen träffades barnen i stället i grupp vid 24 tillfällen, med tätare besök i början av året och därefter mer sporadiskt.
Inga barn i studierna fick någon medicinsk behandling mot fetma. I båda studierna användes kontrollgrupper, bestående av 138 barn med obehandlad fetma. Studierna avslutades 2006.

» Obesitas-forskning

Onsdagen den 28 november
Fritt föredrag nr 25
14.10–14.20, sal G1
Ettårsresultat av två enkla tvärprofessionella behandlings­modeller för barn med fetma.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev