Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Extra andningshjälp gav ingen fördel

Publicerad: 23 augusti 2013, 12:48

Foto: Photos.com

En metod som ofta används för att ventilera för tidigt födda barn ledde inte till högre överlevnad och färre lungskador, enligt en ny studie.


Syresättningen av små barns lungor är ofta nedsatt. För att hjälpa barnen används i första hand tekniken CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Det innebär att barnet får hjälp att behålla syret i luftvägarna genom att ett extra lufttryck appliceras via näsan.

När ytterligare understöd behövs kan konstgjord andningshjälp sättas in. Tekniken benämns IPPV, Intermittent Positive-Pressure Ventilation, och har blivit allt mer använd på senare år.

Nu har CPAP och CPAP i kombination med IPPV jämförts i en internationell studie där flera länder deltagit. Hypotesen var att tillägg av kostgjord andning innebar bättre överlevnad utan bronkopulmonell dysplasi, vilket innebär att lungvävnaden blir stel och fylld av små blåsor.

I studien randomiserades 1 009 spädbarn som alla vägde mindre än 1 000 gram och som alla hade fötts före 30e graviditetsveckan.

Barnen följdes upp fram till vecka 36. I den grupp som hade fått behandling med IPPV och som det fanns relevanta data för hade 38,4 procent antingen avlidit eller drabbats av bronkopulmonell dysplasi. Motsvarande siffra i gruppen som enbart hade fått behandling med CPAP var 36,7 procent.

Då resultaten i de två grupperna var ungefär på samma nivå motsäger de hypotesen att att det är bättre att behandla med kostgjord andning och CPAP än endast CPAP. Forskarna anser därför att man nu kan ifrågasätta användandet av IPPV.

Baldvin Jonsson, sektionschef för neonatalverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, har lett den svenska delen av studien.

– Den här metoden har införts brett på sjukhusen utan att det har funnits något egentligt vetenskapligt underlag, säger han.

Men han anser också att en anledning till resultaten kan vara att utrustningen som använts inte är optimal snarare än att det är tekniken i sig det är fel på.

– Men ska man utgå från denna studie blir slutsatsen att det är bättre att sätta in respiratorvård direkt i stället för att använda IPPV om CPAP inte är tillräckligt, säger han.

Studien är publicerad i New England Journal of Medicine.

Haresh Kirpalani med flera. A Trial Comparing Noninvasive Ventilation Strategies in Preterm Infants. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1214533.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev