Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Färre barn dör i olyckor

Publicerad: 27 februari 2015, 14:00

Thinkstock

Allt färre barn avlider på grund av olyckor och skador. Och färre behöver sjukhusvård på grund av allvarliga skador.


Dödstalen ligger nu på den lägsta nivån sedan 1970-talet. Då avled drygt 400 barn av skador eller olyckor, mot cirka 70 barn per år de senaste tre åren, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. 2013 var siffran den lägsta hittills med 58 avlidna.

– Vi ser tydliga nedgångar de senaste åren, framför allt vad gäller antalet barn som avlider i transportolyckor, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Ungefär hälften av dödsfallen berodde på en olycka, 40 procent avled till följd av självmord och 10 procent genom att en annan person avsiktligt tagit livet av dem.

– Det har skett mycket skadeförebyggande arbete i samhället vilket sannolikt bidragit till utvecklingen, säger Pernilla Fagerström.

Färre barn skadas också så allvarligt att de behöver sjukhusvård. Våld mot barn har minskat tydligt — 2013 vårdades knappt hälften så många barn på sjukhus på grund av misshandel jämfört med mitten av 2000-talet. Det är också färre som behöver vård efter att ha skadat sig själva. För flickor bröts dock den nedåtgående trenden 2013.

Cirka en procent — 18 000 barn — drabbas årligen av så svåra skador att de behöver läggas in. De flesta skadar sig på fritiden, framförallt under lek eller sport.

Dödsfall och skador

■ Socialstyrelsens rapport om dödsfall och skador bland barn kommer vart fjärde år. Den senaste omfattar åren 2010—2013.
■ Under 2013 avled 58 barn till följd av olyckor och skador, vilket är den lägsta siffran hittills.
■ Vanligast var olyckor i trafiken och drunkningar.
■ Färre barn skrevs också in på sjukhus till följd av olyckor.
■ Åtta av tio skadar sig på fritiden.
■ 16 000 barn skadas på lekplatser varje år och 47 000 i samband med idrottsutövning.
■ Ungefär 7 000 barn om året skadas inom barnomsorgen.

Dela artikeln: