Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

För tidigt födda klarar sig allt bättre

Publicerad: 31 augusti 2017, 08:34

Vården av för tidigt födda har utvecklats.

Foto: Thinkstock

Barn som föddes mycket för tidigt under 2011 hade färre neuromotoriska och sensoriska problem vid två års ålder än de som föddes lika tidigt under 1997.


Att hälsa och överlevnad bland extremt för tidigt födda, alltså barn som föds mellan den 22:a och 26:e graviditetsveckan, har förbättrats de senaste årtiondena är känt sedan tidigare. En ny fransk prospektiv kohortstudie pekar på att även barn som föds mellan den 27:e och 34:e veckan klarar sig bättre.

Forskarna har gått igenom data för 4 199 barn som föddes i Frankrike mellan den 22:a och 34:e graviditetsveckan under 2011 och följt upp deras hälsa vid två års korrigerad ålder. Den korrigerade åldern motsvarar det beräknade förlossningsdatumet istället för det när barnen faktiskt föddes.

Barnen delades in i tre kategorier, extremt för tidigt födda, mycket för tidigt födda och måttligt för tidigt födda. Bland dem som föddes extremt för tidigt, alltså mellan vecka 22 och 26, överlevde 49 procent utan allvarliga eller måttliga neuromotoriska eller sensoriska funktionsnedsättningar.  I gruppen mycket för tidigt födda var siffran 90 procent och bland de måttligt för tidigt födda, barn födda mellan vecka 32 och 34, var siffran 98 procent. Totalt var det omkring 7 procents förbättring jämfört med barn som föddes 1997.

Diagnosen cerebral pares var vanligare ju tidigare barnen fötts. Vid två års ålder hade 6,9 procent i den tidigaste gruppen diagnosen och 1,0 procent bland barn som föddes vecka 32-34. Det var en förbättring med 6,9 procent jämfört med barnen som föddes 1997.

Resultaten bygger dels på ett frågeformulär om barnens allmänna utveckling som deras föräldrar fick fylla i, ASQ, dels medicinska utvärderingar där barnen testades för neurologiska och sensoriska funktionsnedsättningar samt syn- och hörselnedsättningar.

Forskarna bakom studien säger att resultaten visserligen visar att barn som föds för tidigt klarar sig bättre nu men att bland de barn som inte hade någon funktionsnedsättning var det ett betydande antal som låg i riskzonen i utvärderingen ASQ. Dessa barn kan behöva särskilt stöd vilket bör uppmärksammas, menar de.

De pekar också på att studien har ett antal svagheter, till exempel att svarsfrekvensen bland föräldrarna varit låg och att föräldrar från områden med sämre socioekonomiska förhållanden i lägre utsträckning deltagit i uppföljningen.

Läs abstract till studien:

Véronique Pierrat med flera. Neurodevelopmental outcome at 2 years for preterm children born at 22 to 34 weeks’ gestation in France in 2011: EPIPAGE-2 cohort study. British Journal of Medicine, 16 augusti 2017 Doi: 0.1136/bmj.j3448

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev